Časté otázky

- Ako sa môžem prihlásiť na kurz?

Vyplňte prihlasovací dotazník a my vám pošleme e-mailom pozvánku s prihlasovacím linkom.

Alebo si zakúpte kurz cez eshop.

- Ako zistím, koľko mám predplatených vyučovaní?

Vo svojom kalendári uvidíte len predplatené vyučovania. 

Taktiež vo svojej osobnej zložke študenta máte označené, koľko vyučovaní máte ešte predplatených.

- Aké sú podmienky rušenia vyučovaní?

  1. Akékoľvek zmeny môžete robiť minimálne 24 hodín vopred bez sankcií. 
  2. V prípade zrušenia/presunutia vyučovania menej ako 24 hodín vopred platíte polovicu ceny tohto vyučovania. Lektori totiž potrebujú vedieť, ako budú pracovať nasledujúci deň.
  3. V prípade zrušenia/presunutia vyučovania menej ako 3 hodiny vopred, alebo nedostavenia sa na vyučovanie sa hradí plná suma tohto vyučovania.