Otvorené vyučovania

Otvorené vyučovania sú bezplatné online vyučovania, ku ktorým sa môže pripojiť ľubovoľný počet ľudí. Pred začatím si musíte rezervovať miesto.

My Little Island

Veková skupina: škôlkári (3-6 rokov)

Cieľom týchto lekcií úrovne 1 je predstaviť dieťaťu prvé anglické slová a základné štruktúry prostredníctvom vzrušujúceho dobrodružstva na fantasy ostrove.

Slovná zásoba týchto lekcií: Vitajte, Moja trieda, Moja rodina, Moja izba, Moje hračky, Moja tvár, Jedlo, Zvieratá, Moja záhrada.

Každý pondelok o 15:00 CEST; 25 minút 

REZERVUJTE SI MIESTO


Poptropica English

Veková skupina: základná škola I. stupňa (6-12 rokov)

Cieľom týchto lekcií úrovne 1 je použitie základnej slovnej zásoby a štruktúr pre komunikáciu, korektnú fonetickú výslovnosť, písanie a čítanie.

Slovná zásoba týchto lekcií: Moje narodeniny, V škole, Moja rodina, Moje telo, Domáce zvieratá, Môj dom, Jedlo, som šťastný!

Každý utorok o 15:00 CEST; 25 minút

REZERVUJTE SI MIESTO


Wider World

Veková skupina: základná škola II. stupňa (12-15 rokov)

Cieľom týchto lekcií úrovne 2 je porozumieť hovorenému slovu o témach, ktoré sa týkajú študentov alebo ľudí okolo nich, napríklad o nakupovaní alebo záľubách; čítať a porozumieť jednoduchým textom, používať jednoduché opisy a jednoduché písanie.

Hlavné témy týchto lekcií: Kultúrne aktivity, páči a nepáči, oblečenie a vzhľad, zvieratá, technológie...

Každú stredu o 15:00 CEST; 50 minút

REZERVUJTE SI MIESTO


Maturita Focus

Veková skupina: stredná škola, gymnázium (15-18 rokov)

Cieľom týchto lekcií úrovne 1 je rozvíjať zručnosti potrebné na maturitách a iných skúškach plnením úloh ako na skúške.

Hlavné témy týchto lekcií: Rodina a priatelia, jedlo, práca, ľudia, vzdelávanie, šport a zdravie, cestovanie, príroda...

Každý štvrtok o 15:00 CEST; 50 minút

REZERVUJTE SI MIESTO


Speakout, Pearson English Interactive

Veková skupina: dospelí (18+ rokov)

Cieľom týchto lekcií základnej úrovne je rozvíjať jazykové znalosti prostredníctvom vyváženého prístupu k témam. Hlavné zameranie na komunikáciu, ale nie na úkor ostatných základných zručností čítania, písania a počúvania, ktoré sa systematicky rozvíjajú v celom kurze.

Hlavné témy týchto lekcií: Vitajte, životný štýl, ľudia, miesta, jedlo, minulosť...

Každý piatok o 15:00 CEST; 50 minút

REZERVUJTE SI MIESTO