Otvorené vyučovanie je verejné ukážkové vyučovanie, ktorého sa môže zúčastniť akýkoľvek počet záujemcov. Na otvorené vyučovanie je potrebné sa prihlásiť vopred.


My Little Island - Môj malý ostrov

Veková skupina: škôlkári (3-6 rokov)

Cieľom týchto lekcií úrovne 1 je predstaviť dieťaťu prvé anglické slová a základné štruktúry viet prostredníctvom vzrušujúceho dobrodružstva na fantasy ostrove.

Témy týchto lekcií: Vitajte, Moja trieda, Moja rodina, Moja izba, Moje hračky, Moja tvár, Jedlo, Zvieratá, Moja záhrada.

Každý pondelok o 14:00; Trvanie: 25 minút                        ZAPÍSAŤ SA DO OTVORENEJ TRIEDY


Poptropica English

Veková skupina: základná škola (6-12 rokov)

Cieľom týchto lekcií je použitie základnej slovnej zásoby a štruktúr viet pre komunikáciu, korektná fonetická výslovnosť, písanie a čítanie.

Témy týchto lekcií: Moje narodeniny, V škole, Moja rodina, Moje telo, Domáce zvieratá, Môj dom, Jedlo, Som šťastný!

Každý utorok o 15:00; Trvanie: 25 minút                               ZAPÍSAŤ SA DO OTVORENEJ TRIEDY


Wider World - Širší svet

Veková skupina: II. stupeň základnej školy (12-15 rokov)

Cieľom týchto lekcií je porozumieť hovoreným slovám, ktoré sa týkajú študentov alebo ľudí okolo nich, napríklad nakupovaniu alebo koníčkom; čítať a porozumieť jednoduchým textom, používať jednoduché opisy a jednoduché písanie.

Hlavné témy týchto lekcií: Kultúrne aktivity, záľuby, oblečenie a vzhľad, zvieratá, technológie...

Každú stredu o 14:00; Trvanie: 50 minút                             ZAPÍSAŤ SA DO OTVORENEJ TRIEDY


Focus - Sústreď sa na maturitu

Veková skupina: stredná škola, gymnázium... (15-18 rokov)

Cieľom týchto lekcií úrovne 1 je rozvíjať skúškové zručnosti vystavením sa úlohám typu ako na maturite.

Hlavné témy týchto lekcií: Rodina a priatelia, Jedlo, Práca, Ľudia, Vzdelávanie, Šport a zdravie, Cestovanie, Príroda...

Každý štvrtok o 15:00;  Trvanie: 50 minút                              ZAPÍSAŤ SA DO OTVORENEJ TRIEDY


Speakout, Pearson English Interactive

Veková skupina: dospelí (od 18 rokov)

Cieľom týchto vyučovaní je rozvíjať jazykové zručnosti prostredníctvom vyváženého prístupu k rôznym témam. Konverzačné aktivity sú na prvom mieste, ale nie na úkor ostatných základných zručností čítania, písania a počúvania, ktoré sa systematicky rozvíjajú v celom kurze.

Hlavné témy týchto lekcií: Vitajte, Životný štýl, Ľudia, Miesta, Jedlo, Minulosť...

Každý piatok o 14:00; Trvanie: 50 minút                                ZAPÍSAŤ SA DO OTVORENEJ TRIEDY