Otvorené vyučovania

Otvorené vyučovania sú zadarmo a môže sa ich zúčastniť akýkoľvek počet účastníkov. Musíte si však rezervovať miesto, ideálne aspoň deň vopred.

My Little Island

Anglický jazyk

Veková skupina: škôlka (3-6 rokov)

Cieľom týchto vyučovaní je viesť dieťa prvými anglickými slovíčkami a základnými vetnými štruktúrami pomocou zábavného dobrodružstva na rozprávkovom ostrove.

Slovná zásoba týchto lekcií: Vitajte, Moja trieda, Moja rodina, Moja izba, Moje hračky, Moja tvár, Jedlo, Zvieratká, Moja záhrada.

Každý Pondelok o 15:00; 25 minút

REZERVUJ SI MIESTO


Poptropica English

Anglický jazyk

Veková skupina:  základná škola I. a II. stupňa (6-12 rokov)

Cieľom týchto vyučovaní je používať základnú slovnú zásobu a gramatiku v komunikácii, správna výslovnosť, písanie a čítanie.

Slovná zásoba týchto lekcií:  Moje narodeniny, V škole, Moja rodina, Moje telo, Domáci miláčikovia, Môj dom, Jedlo, Som šťastný!

Každý Utorok o 15:00; 25 minút

REZERVUJ SI MIESTO


Wider World

Anglický jazyk

Veková skupina::  základná škola II. stupňa (12-15 rokov)

Cieľom týchto vyučovaní je porozumieť hovorenému slovu ohľadom tém, ktoré sa týkajú žiakov a ľudí okolo nich; ako napríklad nakupovanie alebo záľuby. Ďalej sa zameriavame na čítanie a pochopenie jednoduchých textov, používanie jednoduchých opisov a písanie.

Hlavné témy týchto vyučovaní: Kultúrne aktivity, čo mám a nemám rád, oblečenie a výzor, zvieratá, technológie...

Každú Stredu o 15:00; 50 minút

REZERVUJ SI MIESTO


Maturita Focus

Anglický jazyk

Veková skupina:  stredná škola, gymnázium (15-18 rokov)

Cieľom týchto vyučovaní je rozvíjať zručnosti potrebné pre úspešné zvládnutie maturity, alebo aj pre iné skúšky (napríklad prijímačky na vysokú školu).

Hlavné témy týchto vyučovaní: Rodina a priatelia, jedlo, práca, ľudia, vzdelanie, šport a zdravie, cestovanie, príroda... plus maturitné témy a materiály ku konkrétnym skúškam.

Každý Štvrtok o 15:00; 50 minút

REZERVUJ SI MIESTO


Speakout

Anglický jazyk

Veková skupina:  dospelí (18+ rokov)

Cieľom týchto vyučovaní je rozvinúť jazykové schopnosti podľa potrieb praxe študenta spojením formálnych materiálov s neformálnou komunikáciou. Aj keď hlavnou náplňou sú konverzácie, nie je to na úkor iných oblastí ako je písanie, čítanie, počúvanie a gramatika, ktoré sú počas kurzu systematicky rozvíjané.

Hlavné témy týchto vyučovaní: Vitajte, životný štýl, ľudia, miesta, práca, minulosť...

Každý Piatok o 15:00; 50 minút

REZERVUJ SI MIESTO