Angličtina v škôlke (3-6 rokov)


My Little Island (môj malý ostrov) vedie deti vzrušujúcim dobrodružstvom na fantasy ostrovoch v období pred povinnou školskou dochádzkou. 

Vyučovania priamo vo vašej škôlke. Ešte tam nie sú? Kontaktujte nás. Témy zamerané na deti, videá, zábavné hry, chytľavé tanečné piesne, vizuálne príbehy, medzipredmetové vzťahy a lekcie fonetického uvedomovania rozvíjajú kognitívne, emocionálne a sociálne zručnosti detí.

Sylaby kurzu ESITY pre škôlkárov 

Rozvoj jazykových zručností

Prirodzené učenie napodobňovaním


Príprava pred vyučovaním

Video (3-25 minút)

Učenie kľúčových znalosti pred začiatkom vyučovania z rôznych typov videí. Pustite dieťaťu doma rozprávku, ktorá ho na vyučovanie pripraví.

Vyučovanie s dvoma lektormi

Skupinové vyučovanie priamo v škôlke (50 minút)

Prvých 25 minút sa deti učia prostredníctvom pohybových hier, prácou s učebnicou, vymaľovaním či riešením úloh v pracovnom zošite a s prípravným videom so slovenským lektorom.

V druhej časti si naučené vyskúšajú v praxi s kvalitným medzinárodným online lektorom s čisto anglickým vstupom. Lektori učia deti hrou, aby viac rozprávali.

Zhrnutie po vyučovaní

Domáca úloha/videozáznam (3 - 25 minút)

Deti si môžu doma v učebnici či pracovnom zošite dokončiť, čo na vyučovaní nestihli. Taktiež im môžete púšťať pesničky z kurzu či hrať počítačovú hru My Little Island. Rodičia aj deti majú možnosť pozrieť si videozáznam z vyučovania.

Vyskúšajte plne anglické prostredie s lektorom zo zahraničia

Interakcia naživo s niekým, kto nevie po slovensky, možnosť mať čistú anglickú výslovnosť, vnímať multikulturalizmus.

Vyučovanie výlučne v cudzom jazyku napodobňuje prostredie výučby materinského jazyka.

Medzinárodní učitelia vedú deti do prostredia podobného tomu, keď sa učili svoj materinský jazyk. Je to čistá angličtina prirodzene bohatá na znalosti.

Malé deti sa učia intuitívne a rýchlejšie ako v neskoršom veku. Preto stále viac rodičov žiada, aby sa ich deti učili cudzí jazyk už pred začatím školy. Využite príležitosť na výučbu angličtiny pre vaše dieťa priamo vo vašej škôlke.