Angličtina pre škôlkárov (3-6 rokov)


My Little Island (môj malý ostrov) vedie deti vzrušujúcim dobrodružstvom na fantasy ostrovoch v období pred povinnou školskou dochádzkou. Témy zamerané na dieťa, videá, zábavné hry, chytľavé akčné piesne, vizuálne príbehy, medzipredmetové lekcie a lekcie fonetického povedomia rozvíjajú kognitívne, emocionálne a sociálne zručnosti dieťaťa.

Sylaby kurzu ESITY pre škôlkárov 

Rozvoj jazykových zručností

Rozvoj schopnosti samoštúdia


Príprava pred vyučovaním

Video (3-25 minút)

Učenie kľúčových znalosti pred začiatkom vyučovania z rôznych typov videí.

Vyučovanie s online lektorom

Individuálne alebo skupinové online vyučovanie (25 minút)

Kvalitní medzinárodní lektori prinášajú v online triede naživo čisto anglický vstup. Učia deti hrou, aby viac rozprávali.

Zhrnutie po vyučovaní

Domáca úloha (3 - 20 minút)

Domáca úloha online alebo v pracovnom zošite na upevnenie kľúčových znalostí z lekcie.

Referencie

Dávid D.

Našiel som túto spoločnosť, ktorá robí interaktívne online video kurzy naživo s lektormi, s knihami a videami. Báli sme sa efektívnosti online jazykového vzdelávania, bol som však prekvapený, ako sa na kurzy chlapci tešia. A vôbec to nie je nákladné, približne 6 - 7 EUR za 25 minút (ideálny časový rámec pre deti, aby sa mohli sústrediť).

Vyskúšajte plne anglické prostredie s lektorom zo zahraničia

Interakcia naživo súkromne alebo v rámci malej skupinky, možnosť mať čistú anglickú výslovnosť, vnímať multikulturalizmus.

Vyučovanie výlučne v cudzom jazyku napodobňuje prostredie výučby materinského jazyka

Medzinárodní učitelia vedú deti do prostredia podobného tomu, keď sa učili svoj materinský jazyk. Čistá angličtina prirodzene bohatá na znalosti.

Malé deti sa učia intuitívne a rýchlejšie ako v neskoršom veku. Preto stále viac rodičov žiada, aby sa ich deti učili cudzí jazyk už pred začatím školy. Využite príležitosť na výučbu angličtiny pre vaše dieťa v pohodlí domova alebo kdekoľvek inde.