Angličtina pre stredoškolákov (15-18 rokov)

Zameranie na bohatý, rozmanitý a starostlivo pripravený kurz pre študentov stredných škôl. Tento kurz, špeciálne navrhnutý na motiváciu starších dospievajúcich, pomáha študentom pripraviť sa na úspešné absolvovanie maturitnej skúšky.

Kurz ponúka cielený rozvoj zručností ako pri skúške. Počnúc prvou úrovňou kurzu sa študentom ponúka pravidelná expozícia CVIČENIAM AKO NA MATURITE v spojení so zábavnými materiálmi alebo autentickými zadaniami.

Prehľad kurzov ESITY pre stredoškolákov


Rozvoj jazykových zručností

Rozvoj schopnosti samoštúdia

Príprava pred vyučovaním

Online materiály (3-25 minút)

Učenie kľúčových znalosti pred začiatkom vyučovania z rôznych typov online materiálov.

Vyučovanie s online lektorom

Individuálne alebo skupinové online vyučovanie (25/50 minút)

Kvalitní medzinárodní lektori prinášajú v online triede naživo čisto anglický vstup. Učia deti hrou, aby viac rozprávali.

Zhrnutie po vyučovaní

Domáca úloha (3 - 25 minút)

Domáca úloha online alebo v pracovnom zošite na upevnenie kľúčových znalostí z lekcie.

Vyskúšajte plne anglické prostredie s lektorom zo zahraničia

Interakcia naživo súkromne alebo v rámci malej skupinky, možnosť mať čistú anglickú výslovnosť, vnímať multikulturalizmus.

Vyučovanie výlučne v cudzom jazyku napodobňuje prostredie zahraničia.

Medzinárodní učitelia vedú študentov do zahraničného prostredia. Je to čistá angličtina prirodzene bohatá na znalosti.

Mladí ľudia v budúcom multikultúrnom svete budú musieť hovoriť cudzími jazykmi viac ako kedykoľvek predtým. Preto stále viac rodičov žiada, aby sa ich deti učili cudzí jazyk profesionálne. Využite príležitosť na výučbu angličtiny v pohodlí vášho domova alebo kdekoľvek inde s našou online jazykovou univerzitou.

Patrícia B.

"Moja dcéra (17 r.) je spokojná a nechce vyučovania zmeniť. Oceňujem online materiály a možnosť pokračovať v kurze aj v prípade ľahkého ochorenia. Praktické a účelné."