Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

ESITY s.r.o. (ďalej len "ESITY" alebo "my") pripisuje veľký význam ochrane osobných údajov svojich používateľov. Vaše informácie môžeme zhromažďovať a používať pri sťahovaní, otváraní, prehliadaní, registrácii, prihlásení, používaní webových stránok, softvéru súvisiacich s "ESITY" produktami a / alebo službami. Dúfame, že prostredníctvom týchto Zásad ochrany osobných údajov vysvetlíme, ako zhromažďujeme, používame, ukladáme a zdieľame tieto informácie a ako vám poskytujeme prístup, aktualizácie, kontrolu a ochranu. Tieto zásady ochrany osobných údajov úzko súvisia s produktmi a / alebo službami ESITY, ktoré používate. Dúfame, že si ich pozorne prečítate a v prípade potreby urobíte rozhodnutia, ktoré považujete za vhodné v súlade s usmerneniami týchto Zásad ochrany osobných údajov. V prípade technických výrazov zahrnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov sa snažíme používať stručné výrazy, ktorým rozumiete.

Ak nesúhlasíte s niektorou časťou Zásad ochrany osobných údajov, nebudeme vám schopní poskytnúť naše produkty a / alebo služby a mali by ste okamžite prestať používať naše produkty a / alebo služby. Používaním našich produktov a / alebo služieb súhlasíte so zhromažďovaním, používaním, uchovávaním a zdieľaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Po aktualizácii týchto zásad ochrany osobných údajov vydáme včas najnovšiu verziu na platforme ESITY. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo súvisiacich záležitostí, môžete nás kontaktovať prostredníctvom online konzultácie na webovej stránke ESITY (www.esity.net).

Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú:

 1. Informácie, ktoré môžeme zhromažďovať
 2. Ako uchovávame vaše informácie?
 3. Ako používame cookies a podobné technológie?
 4. Ako využívame informácie?
 5. Ako môžete získať prístup a kontrolu k svojim osobným údajom?
 6. Ako zdieľame informácie
 7. Informačná bezpečnosť
 8. Informácie, ktoré zdieľate
 9. Reklamné služby
 10. Správy a informácie, ktoré vám môžeme poslať
 11. Deti, ktoré používajú naše produkty a / alebo služby
 12. Rozsah uplatňovania zásad ochrany osobných údajov
 13. Zmeny
 14. Zásady ochrany osobných údajov online obchodu

1. Informácie, ktoré môžeme zhromažďovať

Ak poskytujeme produkty a / alebo služby, môžeme o vás zhromažďovať a ukladať nasledujúce informácie. Ak neposkytnete relevantné informácie, možno sa nebudete môcť zaregistrovať ako užívateľ alebo používať a využívať niektoré z produktov a služieb, ktoré ponúkame, alebo nebudete môcť dosiahnuť požadované výsledky produktov a / alebo služieb.

1.1 Informácie, ktoré nám poskytujete

1.1.1 Aby ste mohli používať ktorýkoľvek z produktov a / alebo služieb spoločnosti ESITY, musíte sa stať riadnym členom spoločnosti ESITY. Keď sa zaregistrujete na webovej stránke ESITY alebo ak používate produkty a / alebo služby ponúkané spoločnosťou ESITY, budete nám musieť poskytnúť svoje meno, mobilné číslo a ďalšie osobné informácie, ako aj ďalšie potrebné informácie, ktoré od vás požadujeme. Informácie o vašej totožnosti overíme v súlade so zákonmi niektorých krajín. Tieto údaje zašifrujeme na zabezpečenom serveri.

1.1.2 S cieľom poskytnúť vám komplexné produkty a / alebo exkluzívne služby môže spoločnosť ESITY požiadať, aby ste uviedli svoje meno alebo meno študenta, e-mailovú adresu, fyzickú adresu, pohlavie, jazyk, vek a ďalšie osobné informácie. Spoločnosť ESITY potrebuje tieto údaje, aby vám rýchlo a ľahko poskytla relevantné produkty a / alebo služby a nepretržite optimalizovala obsah týchto produktov alebo služieb tak, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám.

1.1.3 Spoločnosť ESITY vás môže po predchádzajúcom súhlase požiadať aj o poskytnutie údajov o životopise vašich žiakov alebo študentov (napr. kariéra, vzdelanie, vek a pohlavie študentov), ​​aby sa zvýšila účinnosť produktov, služieb, propagácie a marketingu spoločnosti ESITY. ESITY môže použiť také osobné obnovenie dát na vytvorenie celkovej správy o užívateľskej základni. Takéto osobné údaje o obnovení a celkové správy sú v anonymnej podobe a neobsahujú obsah, ktorý vás alebo študenta identifikuje.

1.1.4 Pri nákupe akýchkoľvek produktov a / alebo služieb, ak sa rozhodnete platiť kreditnou kartou alebo bankovou kartou, musíte nám pri výbere konkrétneho spôsobu platby poskytnúť informácie o svojej kreditnej karte alebo bankovej karte, aby ste mohli nakupovať naše produkty a / alebo služby. Počas procesu platby poskytne spoločnosť ESITY tretím stranám súkromné ​​informácie o vašej osobnej kreditnej karte alebo bankovej karte. Ak platíte priamo na platobnú stránku tretej strany, tieto tretie strany zhromaždia vaše informácie o platbe priamo. Zhromažďovanie, používanie, uchovávanie a zdieľanie takýchto informácií bude v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov tretích strán. Prezrite si ich pozorne.

1.1.5 Okrem vyššie uvedených informácií môže spoločnosť ESITY tiež zhromažďovať vaše ďalšie informácie a informácie, ktoré poskytnete pri komunikácii so zamestnancami spoločnosti ESITY a jej pridruženými spoločnosťami s cieľom poskytovať produkty a / alebo služby a zvyšovať kvalitu výrobkov a / alebo služieb.

1.1.6 Ak sa zúčastňujete na marketingových aktivitách spoločnosti ESITY, môžeme zhromažďovať údaje ako vaše meno, poštovú adresu, kontaktné informácie, účet Zoom a ďalšie informácie podľa potreby.

1.2 Ak používate produkty a / alebo služby ESITY, získavame vaše informácie a môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:

1.2.1 Informácie o prihlásení znamenajú technické informácie, ktoré náš systém môže automaticky zhromažďovať prostredníctvom súborov cookies, web beacons (internetové tagy, pixelové tagy) alebo iných prostriedkov pri používaní našich produktov a / alebo služieb, vrátane:

a) informácií o zariadení alebo softvéri, ako sú informácie o konfigurácii poskytované vaším mobilným zariadením, webovým prehliadačom alebo inými programami používanými na prístup k našim produktom a / alebo službám, verzia mobilného zariadenia a identifikačné číslo zariadenia, umiestnenie informácií o zariadení (ako napr. IP adresa, GPS poloha a prístupové body Wi-Fi, ktoré poskytujú relevantné informácie, informácie o senzoroch, ako sú Bluetooth a základné stanice), atď.

b) informácie, ktoré sa vyhľadávajú alebo prezerajú počas používania našich produktov a / alebo služieb, ako napríklad hľadané výrazy na webe, adresa URL stránky sociálnych médií, ktorú navštívite, a ďalšie prehliadanie alebo vyžiadanie informácií, keď používate naše produkty a / alebo služby , Informácie a podrobnosti o obsahu atď.

c) informácie o mobilných aplikáciách (APP) a inom softvéri, ktorý ste použili;

d) informácie o vašej komunikácii prostredníctvom našich produktov a / alebo služieb, ako je napríklad číslo účtu komunikácie, ako aj čas komunikácie, dáta a trvanie;

e) informácie (metadáta) obsiahnuté v obsahu, ktorý zdieľate prostredníctvom našich produktov a / alebo služieb, ako je dátum, čas alebo umiestnenie fotografie alebo zvuku alebo videa zaznamenaného alebo odovzdaného.

1.2.2 Informácie o polohe vrátane informácií, ktoré ste poskytli vy alebo iní používatelia pri používaní produktov a / alebo služieb ESITY, ktoré zahŕňajú vašu geografickú polohu.

1.2.3 S cieľom poskytnúť vám komplexné produkty a / alebo exkluzívne služby, informácie zaznamenané systémom pri používaní našich produktov a / alebo služieb, ako napríklad zvukové a obrazové nahrávky kurzu.

2 Ako uchovávame vaše informácie?

Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme a generujeme počas poskytovania našich tovarov a / alebo služieb, sa ukladajú na našich serveroch a serveroch Google a sú chránené v súlade so zákonmi a predpismi a týmito zásadami ochrany osobných údajov.

3. Ako používame cookies a podobné technológie?

3.1 My, alebo naši partneri (tretie strany), môžeme zhromažďovať a používať vaše informácie prostredníctvom cookies a ukladať ich, napríklad prihlasovacie údaje.

3.2 Používame vlastné súbory cookies, aby sme vám poskytli prispôsobenejšiu používateľskú skúsenosť a produkty a / alebo služby na tieto účely:

3.2.1 Na zapamätanie vašej identity. Napríklad cookies nám pomáhajú identifikovať vás ako nášho registrovaného užívateľa alebo ukladať informácie o vašich preferenciách alebo iných informáciách, ktoré nám poskytujete;

3.2.2 Analyzovanie vášho používania našich produktov a / alebo služieb. Napríklad môžeme použiť cookies, aby sme pochopili, aké aktivity používate s našimi produktmi a / alebo službami, alebo ktoré stránky alebo produkty a / alebo služby sú pre vás najdôležitejšie;

3.2.3 Optimalizácia reklamy. Súbory cookies a webové majáky (web beacons) nám pomáhajú poskytovať vám reklamy súvisiace s našimi výrobkami a / alebo službami na základe vašich preferencií.

3.3 Aj keď používame cookies na vyššie uvedené účely, tieto informácie nie sú osobne identifikovateľné, zhromaždené prostredníctvom cookies môžu byť spracované a poskytnuté reklamným agentúram alebo iným partnerom na analýzu toho, ako používatelia používajú naše produkty a / alebo služby a na naše marketingové účely.

3.4 Naši reklamní partneri alebo iní partneri môžu na naše produkty a služby umiestňovať svoje súbory cookies a webové majáky. Tieto súbory cookies a webové majáky môžu zhromažďovať informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb, s cieľom analyzovať, ako používatelia používajú produkty a / alebo služby, posielať vám reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať, alebo vyhodnotiť efektívnosť reklamných služieb. Tieto súbory cookies a webové majáky tretích strán zhromažďujú a používajú tieto informácie a nepodliehajú týmto zásadám ochrany osobných údajov, ale podliehajú zásadám ochrany osobných údajov príslušných tretích strán a my nenesieme zodpovednosť za súbory cookies alebo webové majáky tretích strán.

3.5 Súbory cookies môžete odmietnuť alebo spravovať pomocou nastavení vyhľadávača. Upozorňujeme však, že ak zakážete súbory cookies alebo webové majáky, pravdepodobne nebudete môcť využívať najlepšie služby a niektoré produkty a / alebo služby nemusia správne fungovať.

3.6 Aby sme potvrdili vaše používanie webových stránok, naša webová stránka zaznamená adresu IP a typ prehliadača, správanie pri prehliadaní používateľov a správanie pri obsluhe. Pomôže nám to vylepšiť dizajn a rozloženie ESITY.

4. Ako využívame informácie

4.1 Informácie získané počas procesu poskytovania produktov a / alebo služieb môžeme použiť na tieto účely:

4.1.1 Poskytovať vám produkty a / alebo služby

4.1.2 Používať naše produkty a / alebo služby na účely autentifikácie, služby zákazníkom, bezpečnosť, monitorovanie podvodov, archivácie a zálohovanie, aby sme zaistili bezpečnosť produktov a / alebo služieb, ktoré vám poskytujeme;

4.1.3 Pomôže nám to navrhovať nové produkty a / alebo služby na zlepšenie našich existujúcich výrobkov a / alebo služieb;

4.1.4 Na zistenie viac informácií o tom, ako pristupujete k našim produktom a / alebo službám a ako ich využívate, aby sme špecificky reagovali na vaše individuálne potreby, napríklad nastavenia jazyka, nastavenia polohy, personalizované pomocné služby a pokyny, alebo aby sme reagovali na ďalšie aspekty vás a ďalších užívateľov;

4.1.5 Poskytnúť vám reklamy súvisiace s ESITY a / alebo službami;

4.1.6 Posudzovať a zlepšovať účinnosť reklamných a iných propagačných aktivít v našich produktoch a / alebo službách;

4.1.7 Aktualizácia softvéru alebo aktualizácia spravovania softvéru;

4.1.8 Umožniť vám účasť v prieskumoch o našich produktoch a / alebo službách alebo propagačných akciách;

4.1.9 Iné použitia podľa vášho súhlasu.

4.2 S cieľom poskytnúť vám lepšie služby, vylepšiť naše výrobky a / alebo služby alebo iné spôsoby použitia, s ktorými súhlasíte, môžeme zhromažďovať informácie prostredníctvom určitého produktu a / alebo služby, podľa príslušných zákonov a predpisov, za účelom personalizácie našich ďalších produktov a / alebo služieb. Napríklad informácie získané pri používaní jedného z našich produktov alebo služieb sa môžu použiť na poskytnutie konkrétneho obsahu v inom produkte alebo službe alebo na to, aby vám neukázali informácie, ktoré pre vás nie sú všeobecne relevantné. Ak poskytneme možnosť v príslušnom produkte a / alebo službe, môžete nám tiež povoliť použitie informácií zozbieraných a uložených produktom a / alebo službou pre naše ďalšie produkty a / alebo služby.

4.3 Aby sme vám mohli poskytnúť komplexné produkty a / alebo služby na zvýšenie užívateľského komfortu, môžeme po zhromaždení vašich osobných informácií analyzovať a komercializovať databázu používateľov. Budeme sa riadiť zákonmi a inými právnymi predpismi a zásadami, ktoré sú z právneho hľadiska potrebné, a podnikneme potrebné bezpečnostné opatrenia pre príslušné informácie, ako je napríklad odstránenie údajov pomocou technických prostriedkov.

5. Aký máte prístup a ako môžete ovládať svoje osobné údaje?

5.1 K svojmu účtu sa môžete kedykoľvek prihlásiť a zobraziť alebo upraviť nastavenia a informácie o účte. Ak si želáte zmeniť, aktualizovať alebo vymazať svoje osobné údaje uchovávané v našom systéme, stačí sa prihlásiť do svojho účtu ESITY, otvoriť nastavenia profilu alebo nás kontaktovať prostredníctvom online konzultácie a vykonať zmeny. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme prijali príslušné technické opatrenia, aby sme ich aktualizovali alebo aby sme zabezpečili prístup k vašim registračným informáciám alebo iným osobným údajom poskytnutým v súvislosti s používaním našich produktov a / alebo služieb. Pri prístupe, aktualizácii, opravovaní a odstraňovaní vyššie uvedených informácií vás môžeme požiadať o overenie totožnosti, aby sme chránili váš účet.

5.2 Môžete nás tiež kontaktovať zavolaním našim online konzultantom a zrušiť účet ESITY. Ak zistíte, že sme porušili zákony a nariadenia alebo čo tieto pravidlá ustanovujú, že zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať prostredníctvom online konzultácie a požiadať nás o vymazanie príslušných osobných údajov. Prijmeme opatrenia na vymazanie alebo anonymizáciu príslušných osobných údajov alebo na spracovanie de-identifikácie. Keď dobrovoľne zrušíte svoj účet, prestaneme vám poskytovať produkty alebo služby, odstránime vaše osobné údaje alebo ich anonymizujeme alebo de-identifikujeme podľa platných právnych predpisov.

5.3 Počas vášho používania našich produktov a / alebo služieb urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zaistili prístup k informáciám vo vašom účte. Ak sú informácie v tomto účte nesprávne, budeme sa snažiť poskytnúť vám rôzne spôsoby, ako rýchlo aktualizovať alebo odstrániť informácie vo vašom účte (pokiaľ ich nebudeme musieť uchovávať pre legitímne obchodné alebo právne dôvody).

6. Ako zdieľame informácie

6.1 S vašimi údajmi budeme zaobchádzať s veľkou starostlivosťou a vaše osobné informácie nebudeme zdieľať so žiadnou treťou stranou bez vášho súhlasu, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme vyššie, môžeme poskytnúť našim pridruženým spoločnostiam, partnerom a poskytovateľom služieb tretích strán (napr. Poskytovateľom komunikačných služieb, ktorí posielajú e-maily alebo push notifikácie v našom mene, poskytovateľom geografických služieb, ktorí nám poskytujú údaje o polohe), ktoré sa používajú na tieto účely :

a) poskytnúť vám lepší zákaznícky servis a užívateľskú skúsenosť;

b) účel opísaný v časti "Ako môžeme informácie využívať"

c) plniť práva a povinnosti v Zmluve o registrácii používateľov ESITY, Zmluve o kurze ESITY a v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a iných zmluvách alebo pravidlách medzi nami a vami;

d) na porozumenie, udržiavanie a zlepšovanie našich produktov a / alebo služieb.

6.2 Pretože naši zahraniční učitelia a spolupracujúci poskytovatelia služieb tretích strán pochádzajú často z iných krajín, zámorské inštitúcie alebo jednotlivci môžu získať prístup k osobným informáciám, ktoré zhromažďujeme, ale musia prísne dodržiavať príslušné zákony. Požiadavky nariadení zabezpečujú bezpečnosť a integritu príslušných osobných údajov.

6.3 S cieľom poskytnúť lepší zákaznícky servis a užívateľskú skúsenosť môžeme tretím stranám vyššie uvedenými poskytnúť vaše osobné informácie. Vaše osobné informácie poskytneme iba na legitímne a nevyhnutné účely a poskytneme iba osobné informácie potrebné pre príslušné produkty a / alebo služby. Budeme sa snažiť zabezpečiť, aby takéto tretie strany používali tieto osobné informácie v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a inými vhodnými opatreniami v oblasti dôvernosti a bezpečnosti, ktoré požadujeme, aby dodržiavali, a výslovne požadujeme, aby tieto tretie strany používali tieto zdieľané osobné informácie iba na špecifické použitie spojené s výrobkami a / alebo službami ESITY. Ak chcete zmeniť účel spracúvania osobných údajov, tieto tretie strany vás znova požiadajú o autorizáciu.

6.4 Keďže naše podnikanie neustále rastie, môžeme sa zaoberať fúziami, akvizíciami, prevodmi aktív alebo podobnými transakciami a vaše osobné informácie môžu byť v rámci takýchto transakcií prevedené. Pred prevodom vás upozorníme.

6.5 Vaše osobné informácie môžeme tiež uchovávať, ukladať alebo zverejňovať pre nasledujúce potreby:

a) v súlade s platnými zákonmi a predpismi;

b) na dodržanie súdnych príkazov alebo iných právnych postupov;

c) splnenie požiadaviek príslušných vládnych agentúr;

d) použitie na dodržiavanie platných zákonov a nariadení, na ochranu verejného záujmu alebo na ochranu bezpečnostných a zákonných práv našich zákazníkov, nás alebo partnerských spoločností, ostatných používateľov alebo zamestnancov.

6.6 Môžeme spolupracovať s našimi partnermi pri organizovaní marketingových aktivít a zdieľať niektoré informácie potrebné na dokončenie aktivít, aby ste sa mohli zúčastniť na marketingovej udalosti, aby vás naši partneri mohli včas kontaktovať a udeliť ceny.

7. Informačná bezpečnosť

7.1 Vaše osobné informácie budeme uchovávať iba na čas povolený týmito zásadami ochrany osobných údajov (https://www.esity.net/sk/ochrana-osobnych-udajov/)

7.2 S cieľom chrániť bezpečnosť vašich údajov spoločnosť ESITY podnikne primerané a potrebné opatrenia na ochranu vašich informácií za súčasného stavu techniky a podnikne fyzické, technické a administratívne bezpečnostné opatrenia na zníženie strát, zneužitia, neoprávneného prístupu, zverejnenia a riziko zmeny vrátane, okrem iného, ​​dešifrovania údajov, brány firewall a šifrovaného úložiska, kontroly fyzického prístupu a autorizácie prístupu k informáciám. Z tohto dôvodu sme vytvorili bezpečnostný program na ochranu vašich informácií pred odcudzením neoprávneným osobám. Uvedomte si, že vaše informácie môžu byť prípadným únikom zničené alebo stratené, aj keď sa ESITY snaží čo najlepšie prijať vyššie uvedené opatrenia z dôvodu rôznych nepredvídateľných škodlivých prostriedkov.

7.3 Predtým, ako sa údaje o kreditnej karte alebo bankovej karte prenesú prostredníctvom tretej strany cez internet, údaje zašifruje bezpečnostný server. Pri prihlásení ESITY tiež trvá na overení hesla, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k vašim profilom a záznamom o vzdelaní.

7.4 Pri používaní produktov a / alebo služieb ESITY sa prosím starajte o svoj účet ESITY a svoje heslo, identifikujeme vás podľa čísla účtu a hesla. Po úniku či odcudzení čísla účtu a hesla ESITY môžete prísť o svoje informácie a môže to mať pre vás právne následky. Ak zistíte, že číslo a heslo účtu ESITY bolo alebo bude z akéhokoľvek dôvodu ukradnuté, okamžite nás kontaktujte mailom, telefonicky alebo cez online konzultáciu, aby sme mohli prijať príslušné opatrenia. Nie sme však zodpovední za žiadnu takúto situáciu, kým nebudeme môcť konať v primeranom čase.

7.5 Po nešťastných bezpečnostných udalostiach ohľadom vašich osobných údajov vás budeme informovať v súlade s požiadavkami zákonov a iných právnych predpisov: základná situácia a možné následky bezpečnostných incidentov, opatrenia na likvidáciu, ktoré sme prijali alebo sa prijmú, a rady, čo môžete podniknúť, aby ste zabránili a rizikám alebo zabezpečili ich zníženie, nápravné opatrenia atď. Situácie súvisiace s takýmito udalosťami: Budeme vás informovať e-mailom, listom, telefonicky, push notifikáciou, atď. Keď je ťažké informovať každého osobne, vydáme oznámenie rozumným a efektívnym spôsobom. Zároveň nahlásime vybavovanie bezpečnostných incidentov v súlade s požiadavkami regulačných orgánov.

8. Informácie, ktoré zdieľate

8.1 Naše produkty a / alebo služby vám umožňujú zdieľať vaše informácie nielen s vašou vlastnou sociálnou sieťou, ale aj s ostatnými používateľmi produktu a / alebo služby. Ide o informácie odovzdané alebo zverejnené (vrátane osobných informácií, ktoré zverejníte), odpovede na informácie, ktoré odovzdáte alebo uverejníte ostatným, a údaje o polohe a prihlasovacie informácie týkajúce sa týchto informácií. Informácie o vás môžu zdieľať aj iní používatelia, ktorí používajú naše produkty a / alebo služby (vrátane údajov o polohe a prihlasovacieho mena). Pokiaľ zdieľané informácie neodstránite, zostanú tieto informácie verejné. aj keď vymažete zdieľané informácie, informácie môžu byť uložené do vyrovnávacej pamäte, kopírované alebo uložené nezávisle inými používateľmi alebo nepridruženými tretími stranami, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Používatelia alebo tretie strany ich potom môžu zverejniť. Preto starostlivo zvážte, či budete informácie s našimi výrobkami a / alebo službami odovzdávať na internet, publikovať a vymieňať si relevantný informačný obsah. V niektorých prípadoch môžete požiadať o odstránenie alebo úpravu vašich informácií z našich produktov a / alebo služieb kontaktovaním nás.

8.2 Niektoré osobné informácie môžu byť považované za osobne citlivé z dôvodu svojej osobitosti, ako napríklad vaša rasa, náboženstvo, osobné zdravie a lekárske informácie. Osobne citlivé informácie sú prísnejšie chránené ako iné osobné informácie.

8.3 Upozorňujeme, že obsah a informácie, ktoré poskytnete, odovzdáte alebo zverejníte pri používaní našich produktov a / alebo služieb (napríklad informácie o vašich spoločenských aktivitách), môžu odhaliť vaše osobné citlivé informácie. Pri používaní našich produktov a / alebo služieb musíte starostlivo zvážiť, či chcete zverejniť relevantné osobné citlivé informácie.

8.4 Súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje môžu byť spracované na účely a spôsobom stanoveným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

9. Reklamné služby

9.1 Vaše informácie môžeme použiť na poskytnutie reklám, ktoré sú pre vás relevantnejšie.

9.2 Vaše informácie môžeme tiež použiť na zasielanie marketingových informácií prostredníctvom našich produktov a / alebo služieb, e-mailom alebo iným spôsobom, aby sme poskytli alebo propagovali nasledujúce produkty a / alebo služby našich alebo tretích strán:

9.2.1 Naše výrobky a / alebo služby, výrobky a / alebo služby našich pridružených spoločností a partnerov;

9.2.2 Poskytovateľov internetových služieb tretích strán.

9.3 Ak si neželáte, aby sme použili vaše osobné údaje na účely vyššie uvedenej reklamy, môžete požiadať, aby sme vás prestali oslovovať na vyššie uvedené účely prostredníctvom príslušných tipov uvedených v našich reklamách alebo usmernení poskytnutých v konkrétnych produktoch a / alebo službách.

10. Správy a informácie, ktoré vám môžeme poslať

10.1 Email a push notifikácie.

Keď používate naše produkty a / alebo služby, môžeme vaše informácie použiť na odosielanie e-mailov, správ alebo zasielanie upozornení do vášho zariadenia. Ak si neželáte dostávať tieto informácie, môžete sa rozhodnúť odhlásiť sa vo svojom zariadení podľa našich tipov.

10.2 Oznámenia týkajúce sa výrobkov a / alebo služieb

Môžeme vám vydať oznámenia týkajúce sa výrobkov a / alebo služieb, ktoré sú nevyhnutné (napríklad v prípade pozastavenia služby z dôvodu údržby systému). Možno nebudete môcť zrušiť tieto produkty a / alebo služby, ktoré nie sú inzerované.

11. Deti, ktoré používajú naše výrobky a / alebo služby

Prikladáme veľký význam ochrane informácií o deťoch. Ak ste dieťa mladšie ako 18 rokov, prečítajte si pozorne tieto Zásady ochrany osobných údajov pod vedením svojho rodiča alebo zákonného zástupcu a odosielajte svoje osobné údaje a používajte naše produkty a / alebo služby so súhlasom svojho rodiča alebo zákonného zástupcu.

12. Rozsah ochrany osobných údajov

12.1 S výnimkou určitých produktov a služieb sa na všetky naše produkty a / alebo služby vzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov. Na niektoré konkrétne produkty a služby sa vzťahujú osobitné zásady ochrany osobných údajov. Pokiaľ ide o konkrétne zásady ochrany osobných údajov pre určité produkty a služby, podrobnejšie opíšeme, ako používame vaše informácie v týchto produktoch a službách. Zásady ochrany osobných údajov pre tento konkrétny produkt a / alebo službu tvoria súčasť týchto zásad ochrany osobných údajov. Ak existuje nesúlad medzi zásadami ochrany osobných údajov konkrétnych služieb a týmito zásadami ochrany osobných údajov, uplatňujú sa zásady ochrany osobných údajov pre konkrétny produkt a / alebo službu.

12.2 Upozorňujeme, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na informácie, ktoré zhromažďujeme, ukladáme, používame, zdieľame a zverejňujeme. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov výslovne uvedené inak, tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na:

a) informácie zozbierané službami tretích strán (vrátane akýchkoľvek webových stránok tretích strán), ktoré sú prístupné prostredníctvom našich produktov a / alebo služieb;

b) informácie zhromaždené inými spoločnosťami alebo organizáciami, ktoré vykonávajú reklamné služby našich výrobkov a / alebo služieb.

Uvedomte si, že ak pristupujete na webovú stránku tretej strany alebo ak používate produkty a / alebo služby tretích strán na poskytovanie svojich osobných údajov tejto tretej strane, vaše informácie by mali podliehať vyhláseniu o ochrane osobných údajov tejto tretej strany alebo podobným zásadám. My nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek neoprávnené používanie alebo zverejňovanie vašich informácií treťou stranou, ktorej ste ich poskytli. My sme bez akejkoľvek právnej zodpovednosti, aj keď sa k tretej strane prihlasujete alebo prezeráte vyššie uvedené webové stránky, softvér alebo používate ich produkty a / alebo služby na základe odkazu alebo pokynov spoločnosti ESITY.

13 Zmeny

Podmienky týchto Zásad ochrany osobných údajov môžeme podľa potreby revidovať a takéto zmeny a doplnenia budú súčasťou týchto Zásad ochrany osobných údajov. Ak takéto zmeny a doplnenia vedú k podstatnému zníženiu vašich práv podľa týchto zásad ochrany osobných údajov, upozorníme vás na domovskej stránke alebo iným spôsobom, ktorý považujeme za vhodný (vrátane zaslania e-mailu alebo iného oznámenia), ešte pred nadobudnutím účinnosti zmien a doplnení. V takom prípade vaše ďalšie používanie našich produktov a / alebo služieb predstavuje váš súhlas s tým, že budete dodržiavať tieto revidované zásady ochrany osobných údajov.

Ak máte ďalšie otázky a návrhy, kontaktujte nás. Vždy sa zaväzujeme plne chrániť informácie o používateľovi a poskytovať vám lepšie skúsenosti a služby.

14 Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode

Internetový obchod ESITY na webovej stránke www.esity.net so sídlom na Slovensku spracováva osobné údaje poskytnuté zákazníkom za účelom splnenia zmluvných podmienok a okrem toho aj na spracovanie elektronických objednávok a zásielok a nevyhnutnej komunikácie počas lehoty požadovanej zákonom.

14.1 Všeobecné ustanovenia

14.1.1 Prevádzkovateľom osobných údajov je v súlade s GDPR (ďalej len "nariadenie") ESITY, so sídlom na Slovensku (ďalej len "prevádzkovateľ");

14.1.2 Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: email: info@esity.net/shop, tel .: 00421 948 662 333;

14.1.3 Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú fyzickej alebo právnickej osoby.

14.2 Zdroj osobných údajov

14.2.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané so súhlasom zákazníka a získané prostredníctvom zmluvy na nákup a splnenie elektronickej objednávky vytvorenej v internetovom obchode www.esity.net/shop;

14.2.2 Prevádzkovateľ spracúva iba identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, ktoré sú potrebné na splnenie kúpnej zmluvy;

14.2.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účtovné účely a na nevyhnutnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami počas trvania zmluvného vzťahu predpísaného zákonom. Osobné údaje z nákupu nebudú zverejnené a nebudú prenášané do iných krajín.

14.3 Účel spracovania údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka na tieto účely:

14.3.1 Registrácia na webovú stránku www. esity.net v súlade s kapitolou 4, oddiel 2 GDPR;
14.3.2 Na splnenie elektronickej objednávky vytvorenej Zákazníkom (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);
14.3.3 Na dodržiavanie zákonov a nariadení vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom;
14.3.4 Osobné údaje sú potrebné na splnenie kúpnej zmluvy. Zmluva nemôže byť uzavretá bez osobných údajov.

14.4 Trvanie uchovávania osobných údajov

14.4.1 Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom a po dobu 3 rokov od uzavretia zmluvného vzťahu;

14.4.2 Prevádzkovateľ musí vymazať všetky osobné údaje po uplynutí doby potrebnej na uchovávanie osobných údajov.
14.5 Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Tretie strany spracovávajúce osobné údaje zákazníka sú subdodávateľmi prevádzkovateľa. Služby týchto subdodávateľov sú nevyhnutné pre úspešné splnenie zmluvy o kúpe a spracovaní elektronickej objednávky medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

Subdodávateľmi kontrolóra sú:
Webnode AG (systém online obchodu);

Google Analytics (analýza webových stránok);

14.6 Práva zákazníka

V súlade s nariadením má zákazník:

a. Právo na prístup k osobným údajom;
b. Právo na opravu osobných údajov;
c. Právo na vymazanie osobných údajov;
d. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
e. právo na prenosnosť údajov;
f. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov písomne ​​alebo e-mailom zaslaným na adresu: info@esity.net;
g. právo podať sťažnosť dozornému orgánu v prípade podozrenia na porušenie nariadenia.
14.7 Bezpečnosť osobných údajov

14.7.1 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia potrebné na ochranu osobných údajov;

14.7.2 Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie priestorov na uchovávanie údajov, najmä na zabezpečenie prístupu do počítača pomocou hesla, používanie antivírusového softvéru a vykonávanie pravidelnej údržby počítačov.
14.8 Záverečné ustanovenia

14.8.1 Zadaním elektronickej objednávky na webovú stránku info@esity.net/shop zákazník potvrdzuje, že je informovaný o všetkých podmienkach ochrany osobných údajov a prijíma ich v plnom rozsahu;

14.8.2 Zákazník prijíma tieto pravidlá zaškrtnutím políčka vo formulári na objednávku;
14.8.3 Prevádzkovateľ môže tieto pravidlá kedykoľvek aktualizovať. Nová aktualizovaná verzia musí byť zverejnená na jeho webovej stránke.


Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 2. augusta 2019