Ruština s online lektorom

Je vedecky dokázané, že zo štruktúrovaných prehľadných vyučovaní, ktoré majú systém, si zapamätáme viac. Vyberte si kurz všeobecnej ruštiny pre všetky úrovne, s dôrazom na komunikáciu.

Poekhali!

Poďme! alebo Poekhali! je kurz ruského jazyka s online lektorom a online materiálom, ktorý sa zameriava na každodenný život. 

Od začiatočníkov po mierne pokročilých (A1 - B1)

Prehľad kurzu Poekhali! - ruský jazyk

Ukážka učebníc Poekhali!

Rozvoj jazykových zručností


Priebeh kurzu s online lektorom

Príprava pred vyučovaním

Online materiály (3-25 minút)

Učenie kľúčových znalosti pred začiatkom vyučovania z rôznych typov online materiálov.

Vyučovanie s online lektorom

Individuálne alebo skupinové online vyučovanie (25 alebo 50 minút)

Kvalitní medzinárodní lektori prinášajú v online triede naživo čisto ruský vstup. Učia študentov konverzáciou, aby viac rozprávali.

Zhrnutie po vyučovaní

Domáca úloha (3 - 20 minút)

Domáca úloha online na upevnenie kľúčových znalostí z lekcie.

Vyskúšajte plne ruské prostredie s lektorom zo zahraničia

Interakcia naživo súkromne alebo v rámci malej skupinky, možnosť mať čistú ruskú výslovnosť, vnímať multikulturalizmus.

Vyučovanie výlučne v cudzom jazyku napodobňuje prostredie zahraničia.

S medzinárodným lektorom sa budete cítiť ako v zahraničí. Je to čistá nemčina prirodzene bohatá na znalosti.

V dnešnom svete je potrebné hovoriť cudzími jazykmi viac ako kedykoľvek predtým. Preto sa stále viac ľudí chce učiť ruštinu profesionálne. Využite príležitosť na výučbu ruštiny s online lektormi v pohodlí vášho domova alebo kdekoľvek inde s našou online jazykovou univerzitou.