Slovenčina pre Ukrajincov

Ukrajinci, ktorí utiekli pred vojnou z Ukrajiny, sa chcú/potrebujú naučiť po slovensky. Máme online kurzy pre deti aj dospelých, každý lektor si určuje svoju cenu (0-10 Eur na hodinu). Zoznam voľných lektorov vám pošleme na požiadanie.

PRVÁ POMOC PO SLOVENSKY

Prvá pomoc po slovensky je kurz slovenského jazyka na základe slovensko-ukrajinskej publikácie, ktorá vyučuje praktickú komunikáciu v každodenných situáciách.

Prvá polovica hodiny je venovaná učebnici, druhá časť komunikácii a využitiu jazyka "v praxi" zábavnou formou.

Prehľad kurzu Prvá pomoc po slovensky


Ukážka učebnice Prvá pomoc po slovensky

Rozvoj jazykových zručností

Rozvoj schopnosti samoštúdia

Príprava pred vyučovaním

Online materiály (3-25 minút)

Učenie kľúčových znalosti pred začiatkom vyučovania z rôznych typov online materiálov.

Vyučovanie s online lektorom

Individuálne alebo skupinové online vyučovanie (25 alebo 50 minút)

Kvalitní lektori, ktorí vedia po rusky, prinášajú v online triede naživo čisto slovenský vstup.

Zhrnutie po vyučovaní

Domáca úloha (3 - 20 minút)

Domáca úloha online na upevnenie kľúčových znalostí z lekcie.

Vyskúšajte plne slovenské prostredie s lektorom zo Slovenska

Interakcia naživo súkromne alebo v rámci malej skupinky, možnosť mať čistú slovenskú výslovnosť, vnímať multikulturalizmus.

Vyučovanie výlučne v cudzom jazyku napodobňuje prostredie zahraničia.

S lektorom, ktorý vám rozumie, sa budete cítiť pohodlne. Je to čistá slovenčina prirodzene bohatá na znalosti.

V dnešnej situácii je potrebné hovoriť cudzími jazykmi viac ako kedykoľvek predtým. Preto sa stále viac ľudí chce učiť slovenčinu. Využite príležitosť na výučbu slovenčiny v pohodlí domova alebo kdekoľvek inde s našou online jazykovou univerzitou.