Príprava na štátnice

Štátna jazyková skúška z angličtiny je akceptovaná na univerzitách v SR a ČR, slúži ako doklad o znalosti angličtiny v súkromnom aj verejnom sektore. Je nutná pre vykonávanie učiteľského povolania a na získanie živnostenského oprávnenia na jazykové služby.

Pripravíme vás na skúšky v troch jazykových úrovniach:
- B2 - Základná jazyková skúška
- C1 - Všeobecná jazyková skúška
- C2 - Špeciálna štátna jazyková skúška pre odbor prekladateľský

Celý program je zostavený z 3 častí (gramatickej, konverzačnej a literárnej), ktoré sa paralelne striedajú počas celého jazykového kurzu.

Štúdium v tomto kurze predpokladá kvalitné vedomosti anglického jazyka a gramatiky. 

Ukážka učebníc YES!

Rozvoj jazykových zručností

Rozvoj schopnosti samoštúdia

Príprava pred vyučovaním

Online materiály (3-25 minút)

Učenie kľúčových znalosti pred začiatkom vyučovania z rôznych typov online materiálov.

Vyučovanie s online lektorom

Individuálne alebo skupinové online vyučovanie (25 alebo 50 minút)

Kvalitní medzinárodní lektori prinášajú v online triede naživo čisto anglický vstup. Učia deti hrou, aby viac rozprávali.

Zhrnutie po vyučovaní

Domáca úloha (25 - 60 minút)

Domáca úloha online na upevnenie kľúčových znalostí z lekcie.

Vyskúšajte plne anglické prostredie s lektorom zo zahraničia

Interakcia naživo súkromne alebo v rámci malej skupinky, možnosť mať čistú anglickú výslovnosť, vnímať multikulturalizmus.

Vyučovanie výlučne v cudzom jazyku napodobňuje prostredie zahraničia.

S medzinárodným lektorom sa budete cítiť ako v zahraničí. Je to čistá angličtina prirodzene bohatá na znalosti.

V dnešnom svete je potrebné hovoriť cudzími jazykmi viac ako kedykoľvek predtým. Preto sa stále viac ľudí chce učiť angličtinu profesionálne. Využite príležitosť na výučbu angličtiny v pohodlí vášho domova alebo kdekoľvek inde s našou online jazykovou univerzitou.