Je vedecky dokázané, že zo štruktúrovaných prehľadných vyučovaní, ktoré majú systém, si zapamätáme viac. Vyberte si z celej škály kurzov všeobecnej nemčiny pre všetky úrovne, od začiatočníkov až po veľmi pokročilých.

Linie 1

Linie je kurz nemeckého jazyka s online lektorom a online materiálmi, ktorý sa zameriava na každodenný osobný a pracovný život.

Tieto učebné materiály majú osvedčenie BAMF.

  • Linie 1 všeobecná nemčina
  • Linie 1 Švajčiarska nemčina
  • Linie 1 Rakúska nemčina

Prehľad kurzu Linie 1 - nemecký jazyk

Ukážka učebníc Linie 1


Aspekte neu

Aspekte neu je kurz s online lektorom, ktorý sa zameriava na bežné oblasti a situácie v živote, s ktorými sa stretávame.

Podporuje autonómne vzdelávanie, aj prípravu na skúšky. Je zameraný na žiakov vyššej jazykovej úrovne od B1 až po C1.

Prehľad kurzu nemčiny Aspekte neu

Rozvoj jazykových zručností

Rozvoj schopnosti samoštúdia

Príprava pred vyučovaním

Online materiály (3-25 minút)

Učenie kľúčových znalosti pred začiatkom vyučovania z rôznych typov online materiálov.

Vyučovanie s online lektorom

Individuálne alebo skupinové online vyučovanie (25 alebo 50 minút)

Kvalitní medzinárodní lektori prinášajú v online triede naživo čisto anglický vstup. Učia študentov konverzáciou, aby viac rozprávali.

Zhrnutie po vyučovaní

Domáca úloha (3 - 20 minút)

Domáca úloha online na upevnenie kľúčových znalostí z lekcie.

Vyskúšajte plne nemecké prostredie s lektorom zo zahraničia

Interakcia naživo súkromne alebo v rámci malej skupinky, možnosť mať čistú nemeckú výslovnosť, vnímať multikulturalizmus.

Vyučovanie výlučne v cudzom jazyku napodobňuje prostredie zahraničia.

S medzinárodným lektorom sa budete cítiť ako v zahraničí. Je to čistá nemčina prirodzene bohatá na znalosti.

V dnešnom svete je potrebné hovoriť cudzími jazykmi viac ako kedykoľvek predtým. Preto sa stále viac ľudí chce učiť nemčinu profesionálne. Využite príležitosť na výučbu nemčiny s online lektormi v pohodlí vášho domova alebo kdekoľvek inde s našou online jazykovou univerzitou.