Online Jazyková Univerzita

Slovenskí a zahraniční lektori prinášajú kvalitnú výučbu
pre študentov na celom svete

14

Lektorov

40

Platiacich študentov

100

Online vyučovaní mesačne

Filozofia vyučovania

Cieľom výučby spoločnosti ESITY je "Umožniť študentom naplniť ich potenciál a sny tým, že im umožníme sebavedomo komunikovať so svetom."

  1. Študent je na prvom mieste
  2. Kvalita je dôležitejšia ako kvantita
  3. Vyučovanie na základe jazykových schopností a záujmov študenta

Náš systém vyučovania

Rôzne špeciálne vyučovania na rozšírenie medzinárodného povedomia detí

Učenie hrou

Akýkoľvek záujem dieťaťa obsahuje hlas prírody a možno aj záblesk geniality. Prepojte záujem a učenie a dieťa sa bude rado učiť, skúmať a objavovať.

Príprava na hodnotenie

Hodnotenie je efektívny spôsob, ako otestovať výsledky vzdelávania. Pomáhame deťom dosiahnuť lepšie výsledky, získať skúsenosti a rozšíriť si obzory.

Oživenie jazyka

Zmeňte jazykové znalosti na jazykové schopnosti, používajte jazyk ako vzdelávací nástroj na využívanie svetových zdrojov zábavy a vedomostí. Precvičujte kritické myslenie a zlepšujte komunikáciu.