Nemčina pre školákov I. stupňa (8-12 rokov)

Wo ist Paula? je názov učebnice pre deti, ktorá vedie od úrovne úplného začiatočníka A1.1 k úrovni A1 plus v 4 zväzkoch. Korytnačka Paula sprevádza mladých žiakov od cca 8 rokov úžasnou cestou objavovania nemeckého jazyka.

Učebnica ponúka:

  • Začlenenie viacjazyčnosti
  • integrovaný video materiál
  • veľa jazykových lekcií
  • ilustrácie vhodné pre deti

Prehľad kurzu ESITY - Wo ist Paula?

Rozvoj jazykových zručností

Rozvoj schopnosti samoštúdia

Príprava pred vyučovaním

Video (3-25 minút)

Učenie kľúčových znalosti pred začiatkom vyučovania z rôznych typov online materiálov.

Vyučovanie s online lektorom

Individuálne alebo skupinové online vyučovanie (25 minút)

Kvalitní medzinárodní lektori prinášajú v online triede naživo čisto nemecký vstup. Učia deti hrou, aby viac rozprávali.

Zhrnutie po vyučovaní

Domáca úloha (3 - 20 minút)

Domáca úloha online alebo v pracovnom zošite na upevnenie kľúčových znalostí z lekcie.

Vyskúšajte plne nemecké prostredie s lektorom zo zahraničia

Interakcia naživo súkromne alebo v rámci malej skupinky, možnosť mať čistú nemeckú výslovnosť, vnímať multikulturalizmus.

Vyučovanie výlučne v cudzom jazyku napodobňuje prostredie výučby materinského jazyka

Medzinárodní učitelia vedú deti do prostredia podobného tomu, keď sa učili svoj materinský jazyk. Je to čistá nemčina prirodzene bohatá na znalosti.

Deti sa učia rýchlejšie ako v neskoršom veku. Preto stále viac rodičov žiada, aby sa ich deti učili cudzí jazyk kvalitne. Využite príležitosť na výučbu nemčiny pre vaše dieťa v pohodlí domova alebo kdekoľvek inde.

Martina D.

"Vyskúšali sme už viacerých učiteľov, ale keďže aj ja sama som jazykárka, som možno náročnejšia a vždy som mala výhrady. Buď sa rozpráva na hodinách viac slovensky ako v cudzom jazyku, alebo sa zabíja čas celkom pasívne pozeraním 15 minútových videí bez toho, aby sa s nimi potom nejako pracovalo, alebo konverzačné hodiny syna (11 r.) nudia, lebo učiteľ kladie každý deň dookola tie isté otázky (ako sa máš, aký bol tvoj deň, čo budeš robiť zajtra...) a nevie dieťa inak zaujať. Keďže syna hodiny nebavili, stíhal sa popri nich zabávať aj na počítači alebo zaspával. Preto u vás oceňujem, že sa celých 25 minút dieťa skutočne učí a takmer všetko sa naučí na hodine. Aktivity sa striedajú a dieťa sa nestíha nudiť, musí byť aktívne a pozorné, do slovenčiny sa prechádza len minimálne a okrem toho sa kombinuje učenie s hrou a zábavou. Tiež sa pracuje so všetkými stránkami jazyka - počúvanie, rozprávanie, gramatika (neviem, ako je to s písaním alebo čítaním?). Dcérke (8 r.) sa páčia ešte detské prvky, teenagerovi zase, že lektorka bola vtipná. Ja ešte chválim videá ako prípravu na hodinu, prípadne pracovné listy ako úlohy po hodine a hlavne, že sa učí systematicky pekne postupne podľa učebnice (niektorí učitelia nechcú pracovať s knihami a potom je učenie nesystematické, neprehľadné, skáče sa z jednej témy do druhej a nič sa poriadne nenaučí). Tiež sa mi páči hodnotenie dieťaťa lektorkou po každej hodine a aj možnosť pozrieť si celú hodinu ešte raz."