Obchodná angličtina

Od všeobecnej obchodnej angličtiny až po obchodnú angličtinu zameranú na konkrétny sektor (marketing, IT), pracovnú pozíciu (manažér, vedúci odbytu) či zručnosti (prezentácie, e-mail).

BUSINESS PARTNER

Nový osemstupňový kurz, kde sa naučíte nielen obchodnú angličtinu, ale aj obchodné zručnosti.

Pri používaní videí využívame nový prístup k rozvoju zručností, na základe výskumu, ktorý bol uskutočnený s učiteľmi a študentmi.

Autentický video-obsah predstavuje témy kapitol a študenti sú vystavení skutočnej angličtine a rôznym problémom, s ktorými sa môžu stretnúť aj v praxi.

Prehľad kurzu BUSINESS PARTNER


Ukážky učebníc BUSINESS PARTNER

Rozvoj jazykových zručností

Rozvoj schopnosti samoštúdia

Príprava pred vyučovaním

Online materiály (3-25 minút)

Učenie kľúčových znalosti pred začiatkom vyučovania z rôznych typov online materiálov.

Vyučovanie s online lektorom

Individuálne alebo skupinové online vyučovanie (25 alebo 50 minút)

Kvalitní medzinárodní lektori prinášajú v online triede naživo čisto anglický vstup. Učia deti hrou, aby viac rozprávali.

Zhrnutie po vyučovaní

Domáca úloha (3 - 20 minút)

Domáca úloha online na upevnenie kľúčových znalostí z lekcie.

Vyskúšajte plne anglické prostredie s lektorom zo zahraničia

Interakcia naživo súkromne alebo v rámci malej skupinky, možnosť mať čistú anglickú výslovnosť, vnímať multikulturalizmus.

Vyučovanie výlučne v cudzom jazyku napodobňuje prostredie zahraničia.

S medzinárodným lektorom sa budete cítiť ako v zahraničí. Je to čistá angličtina prirodzene bohatá na znalosti.

V dnešnom svete je potrebné hovoriť cudzími jazykmi viac ako kedykoľvek predtým. Preto sa stále viac ľudí chce učiť angličtinu profesionálne. Využite príležitosť na výučbu angličtiny v pohodlí vášho domova alebo kdekoľvek inde s našou online jazykovou univerzitou.