Časté otázky

Ako začať

1. Ako sa môžem stať lektorom?

2. Kde musím bývať, aby som mohol pracovať pre ESITY?

Môžete s nami spolupracovať odkiaľkoľvek, pokiaľ máte stabilné internetové pripojenie.

3. Môžem sa prihlásiť, ak nemám vysokoškolské vzdelanie?

Áno môžete.

Avšak lektori aspoň s bakalárskym titulom alebo s 1 ročnou pedagogickou praxou môžu byť uprednostnení.

Prvé vyučovanie

1. Prečo je prvé vyučovanie dôležité?

Prvé vyučovanie je veľmi dôležité, pretože spolu s vašou kvalifikáciou rozhoduje o tom, či budete prijatí do tímu ESITY. Vaša prvá hodina prebieha so skutočným študentom – buď s novým študentom ako skúšobná hodina zadarmo, alebo s existujúcim študentom ako zastupovanie. Koná sa v online miestnosti Zoom spoločnosti ESITY, zaznamenáva sa a prezerá si to náš manažér zodpovedný za nábor lektorov. Záznam vyučovania sa automaticky vymaže po 7 dňoch.

2. Čo musím ukázať na prvom vyučovaní?

Budete musieť preukázať, že viete používať online miestnosť Zoom, že viete používať vybrané online učebné materiály a že dokážete čo najviac používať cieľový jazyk počas vyučovania (čiže rozprávať čo najmenej po slovensky, a keď už, tak to prekladať aj do cieľového jazyka podľa študentovej úrovne). Ukážete tiež, ako dobre viete študentovi vysvetliť aktivity, ako dokážete od študenta získať kompletné odpovede, svoje jazykové zručnosti a svoj time management. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si dokument ESITY o nábore učiteľov naspodku tejto sekcie.

Preštudujte si preto všetky učebné materiály a dobre sa pripravte, pretože ak ste ich ešte nikdy nevideli, je to vidieť a mohlo by to viesť k zamietnutiu vašej žiadosti.

3. Čo mám robiť, aby som bol dobre pripravený na prvé vyučovanie?

  • Pozrite si súbor ESITY Teachers Recruitment nižšie, aby ste vedeli, čo budeme hodnotiť.
  • Prečítajte si a pozrite si prípravné materiály v popise kurzu, ktorý budete vyučovať. V našom systéme ich nájdete pod Jobs - Job description.
  • Pripravte sa a cvičte s danými učebnými materiálmi a online miestnosťou Zoom.
  • Učte z miesta s dobrým osvetlením a pozadím.
  • Uistite sa, že máte dobré internetové pripojenie.

Vyučovania

1. Koľko študentov je na jednom vyučovaní?

95% našich vyučovaní sú súkromné vyučovania, takže je vysoká šanca, že budete mávať jedného študenta na vyučovaní. Taktiež máme vyučovania v malých skupinkách detí alebo dospelých do 4 alebo 8 študentov na vyučovaní. Dobrá správa je, že sa môžete rozhodnúť, koľko študentov chcete mať na vyučovaní.

2. Musím si pripravovať učebné materiály?

Väčšinou nie. Náš tím priebežne vytvára naše vlastné učebné materiály (napr. My little island pre škôlkarov), alebo používame zakúpené externé učebné materiály (napr. Poptropica English pre školákov). No lektori si musia pripravovať materiály na niektoré vyučovania (napríklad niektoré kurzy ako príprava na skúšky či konverzácie, alebo niektoré jazyky, nemajú presne zadaný obsah a musíte sa pripraviť na základe študentových potrieb).

Lektori sa taktiež musia pripraviť na vyučovanie s vopred pripravenými materiálmi tým, že si ich aspoň pozrú, aby ich počas vyučovania nevideli prvý krát a vedeli, čo majú s nimi robiť. 

3. Musím komunkovať s rodičmi?

Nie, ESITY administrátori budú komunikovať s rodičmi. Ak majú dospelí študenti nejaké požiadavky ohľadom vyučovaní, môžete im povedať, aby kontaktovali svojho prideleného administrátora. Vaše hodnotenie študenta, resp. čo ste prebrali, čo vypĺňate po každom vyučovaní, si môžu rodičia alebo dospelí študenti prečítať.

4. Budem učiť vždy tých istých študentov?

Ideálne áno. Veríme vo vytváranie priateľských vzťahov medzi študentami a ich lektormi. Študenti sa cítia uvoľnenejšie, keď sa rozprávajú s osobou, ktorú už poznajú, a stretnutie s novým lektorom môže byť pre nich stresujúce. Aj preto dávame študentom prvé vyučovanie zadarmo. Ak budete študentovi vyhovovať, budete mať s týmto študentom 1 až 3 vyučovania týždenne. Iný lektor vás môže zastupovať v prípade dovolenky alebo choroby. Ak si však študent želá mať hodinu v čase, keď nie ste k dispozícii, alebo chce zmeniť lektora z akéhokoľvek iného dôvodu kedykoľvek v priebehu kurzu, môže tak urobiť.

5. Kde sa kurzy konajú?

Keďže všetky naše vyučovania sú online, používame virtuálne triedy ZOOM. 

ZOOM má totiž funkcie, ktoré iné aplikácie nemajú a ktoré sú pre nás dôležité. Napríklad študent môže zároveň vidieť lektora aj učebný materiál a obaja môžete písať a kresliť na obrazovku. Navyše počas vyučovaní využívame hry a aktivity, kde lektor môže zdieľať kontrolu nad svojou obrazovkou, aby študent mohol hru sám hrať. Toto sú len tri z mnohých dôvodov, prečo používame práve túto platformu pre naše vyučovania.

Kvôli pravidlám, podľa ktorých Zoom funguje, lektori využívajú svoj vlastný Zoom integrovaný do nášho systému pre 25-minútové vyučovania, a firemné Zoom triedy pre 50-minútové a ukážkové vyučovania.

Platby

1. Koľko dostanem za vyučovania?

Ako nezávislý lektor si určujete vlastnú cenu. (Za 50 minút dostanete hodinovú mzdu a za 25 minút polovicu hodinovej mzdy).

Naši lektori si priemerne pýtajú 3-20 Eur na hodinu.

Odporúčame vám začať s nižšou cenou a zvýšiť ju po získaní niekoľkých študentov a dobrých recenzií.

2. Akú výšku dane musím zaplatiť?

Lektori sú nezávislí dodávatelia a zodpovedajú za svoje vlastné dane v súlade s ich daňovými jurisdikciami alebo štátnymi zákonmi.

3. Ako a kedy dostanem výplatu?

Lektori dostávajú platby prostredníctvom Paypalu, bankových prevodov alebo iných partnerských portálov mesačne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

4. Môžem zvýšiť svoju cenu?

Samozrejme môžete. Zvážte však, že to môže ovplyvniť počet študentov, ktorí si vás vyberú.

5. Môžem si zobrať voľno alebo dovolenku?

Áno môžete. Spravujete svoj vlastný kalendár. Odporúčame vám, aby ste si voľno alebo dovolenku nastavili čo najskôr odstránením dostupnosti počas týchto dní. Všetky zmeny je potrebné vykonať aspoň 24 hodín vopred, inak vám môže byť účtovaná pokuta za neúčasť na naplánovaných vyučovaniach vo výške ceny dotknutých vyučovaní.

Plánovanie vyučovaní

1. Ako dlho trvá vyučovanie?

Každé vyučovanie má garantovaných 25 alebo 50 minút aktívneho vyučovania. Na konci vyučovania lektor zapíše, čo prebrali a zhodnotí vyučovanie či študenta. Celkový čas na vyučovanie je teda 30 alebo 60 minút bez času na prípravu. Lektor má povolené maximálne 3 minúty pre prípadné technické problémy.

2. Kedy by som mal byť k dispozícii na vyučovania?

Ak chcete maximalizovať počet svojich vyučovaní, odporúčame vám byť k dispozícii aspoň 10 hodín týždenne počas našich najžiadanejších časových úsekov. Najžiadanejšie časové úseky sú: pondelok – piatok 15:00 – 21:00 a sobota – nedeľa 9:00 – 21:00. Nemusíte pracovať stále, ale ak ste v týchto časoch k dispozícii, máte väčšiu pravdepodobnosť, že budete mať viac vyučovaní.

Nastavte si Vašu dostupnosť v našom systéme podľa priloženého videa.

3. Ako funguje rezervácia vyučovaní?

Lektori by si mali určiť stálu týždennú dostupnosť aspoň jeden mesiac vopred na celý semester. Lektori môžu vidieť svoj týždenný rozvrh vo svojom kalendári vo svojom konte a môžu si tento kalendár prepojiť s akýmkoľvek iným kalendárom akceptujúcim iCal (napríklad kalendár Google alebo Outlook). Vyučovania môžu byť naplánované samotnými študentami, našimi administrátormi ideálne aspoň 24 hodín vopred, alebo si môžu lektori vyučovania naplánovať aj sami. ESITY vyzýva všetkých lektorov, aby si na svojom telefóne nastavili pripomienky v kalendári alebo aby si denne kontrolovali e-maily a svoj rozvrh. Menej ako 24 hodín vopred sa vyučovanie zvyčajne dohaduje telefonicky, cez náš chat alebo e-mailom, aby ste sa uistili, že lektor o vyučovaní vie.

Dôležité! Pokiaľ si nepredĺžite vašu dostupnosť v kalendári a podľa nášho systému nie ste nikdy dostupní, váš profil sa študentom NEzobrazí a nemôžu si s vami rezervovať vyučovanie.

4. Existuje minimálny alebo maximálny počet vyučovaní, ktoré môžem učiť?

ESITY nestanovuje ani neobmedzuje, ako dlho lektor počas dňa učí. Lektori majú 100% kontrolu nad svojim kalendárom. Niektoré časové úseky však nie sú medzi našimi študentmi obľúbené, pretože sú v určitom čase v škole alebo v práci. Upozorňujeme, že viac vyučovaní získate časom, pretože študenti majú zvyčajne svojich stálych lektorov. Nezaručujeme, či lektor získa určitý počet študentov alebo vyučovaní.