Tatsiana S.

Som rodená hovorkyňa ruštiny. Rovnako tak ovládam nemecký, anglický a poľský jazyk. Vyštudovala som lingvistickú univerzitu. Potom som študovala v Nemecku a vo Veľkej Británii. Mám 10-ročnú prax vo vyučovaní jazykov. Je to moja veľká vášeň. Mám svoje vlastné metódy výučby jazykov. Každé svoje vyučovanie prispôsobujem študentovi. Pomáham rýchlo a zábavne študovať jazyky.

I am a native speaker of Russian. As well as I can speak German, English and Polish. I graduated from the linguistic university. After that, I was studying in Germany and in the UK. I have a 10-years experience in teaching languages. It's my big passion. I have my own methods for learning languages. I customize each my class for everyone. It helps to study languages funny and quickly.

Krajina: Bielorusko, Európa

Vyučuje jazyk: Anglický, nemecký, ruský

Učí kategóriu: dospelí, firmy

Rok narodenia: 1990

Vzdelanie: Lingvistická univerzita

Pracovné skúsenosti: online lektorka

Záľuby: 

Jazyky učí už: 10 rokov

Učí s nami od: marec 2021

Cena: 10 € za 50-min. vyučovanie, 5 € za 25-min. vyučovanie