Podmienky pre študentov a klientov

Vitajte na stránke Esity.net (Esity), vašej online "univerzity", ktorá je od roku 2019 k dispozícii na výučbu angličtiny cez internet.

Zmluvné podmienky na tejto stránke vysvetľujú zmluvu medzi Esity a vami, používateľom služieb a/alebo produktov Esity.

Automaticky súhlasíte a prijímate nižšie uvedené zmluvné podmienky spoločnosti Esity kedykoľvek, keď urobíte niečo z nasledujúceho: navštívte webovú stránku spoločnosti Esity alebo naše stránky na sociálnych médiách, nakupujete služby alebo produkty od spoločnosti Esity, prijímate bezplatné služby alebo produkty od spoločnosti Esity alebo keď sa stanete členom Esity alebo predplatiteľ.

Zaradenie do kurzu angličtiny

 • Môžete si rezervovať alebo pozrieť ukážkové vyučovanie zdarma. Môžete mať až 3 ukážkové vyučovania.
 • Dohodnete si úvodný prijímací pohovor s vašou asistentkou v slovenčine, kde sa dohodnete a budete oboznámení s cieľmi výučby, materiáloch výučby a forme výučby. Testom sa určí súčasná jazyková úroveň študenta. Budete oboznámení s podmienkami kurzu a dohodnete sa na konkrétnych časoch vyučovacích hodín - ako dlho a ako často.

Platobné podmienky

 • Zaplatíte poplatok za školné cez náš Eshop a môžete začať :-)
 • Nezaplatené vyučovanie sa nekoná. Našim lektorom totiž ručíme, že im za prácu zaplatíme.
 • Zaplatený individuálny kurz sa musí začať využívať najneskôr 5 týždňov po jeho zaplatení. Nepoužitý kurz do 5 týždňov vyprší.
 • Zaplatený skupinový kurz neprepadá a začne sa v určenom termíne alebo dohodnutom termíne, aj keď bol zaplatený skôr ako 5 týždňov pred jeho začatím.
 • 100% refundáciu nepoužitých vyučovaní je možné uskutočniť do 2 týždňov od dátumu zakúpenia. 
 • Pokiaľ študent platí za kurz postupne a nezaplatí poplatok za školné včas, vyzveme ho k úhrade upomienkou cez e-mail, prípadne telefonicky. Pokiaľ nedôjde k úhrade do dvoch týždňov od upomienky, vyradíme študenta z výučby.

Zrušenie vyučovania

 • Neúčasť na skupinovom vyučovaní (2 - 8 študenti) nie je dôvod na vrátenie peňazí, aby sa nezvýšila cena pre ostatných. Študent má však možnosť pozrieť si videozáznam zo zameškaného vyučovania.
 • Neúčasť na individuálnom vyučovaní
 •              nahlásená aspoň 7 dní vopred a tieto vyučovania sa dajú nahradiť v inom termíne alebo bezplatne zrušiť.
 •               Ak nahlásite neúčasť menej ako 7 dní pred daným vyučovaním, ale aspoň 24 hodín vopred, ešte stále sa budeme snažiť dať vám náhradný termín, prípadne môžete dané vyučovanie zrušiť - tu však už platí poplatok vo výške 1/4 z ceny vyučovania (25% z ceny vyučovania). Naši lektori totiž potrebujú vedieť, "kedy pôjdu tento týždeň do práce".
 •               Ak nahlásite neúčasť menej ako 24 hodín pred daným vyučovaním, ale aspoň 3 hodiny vopred, zaevidujeme poplatok vo výške 1/2 z ceny vyučovania (50% z ceny vyučovania). Naši lektori totiž potrebujú mať stabilný príjem s vedomím, ako budú pracovať nasledujúci deň.
 •               Pri nahlásení neúčasti menej ako 3 hodiny vopred, alebo pri absencii (nenahlásení neúčasti), toto vyučovanie študentovi prepadá. Vtedy už lektor väčšinou vykonal všetky prípravy na vyučovanie a je prítomný "v práci".
 • Neúčasť lektora - ak sa váš lektor z akéhokoľvek dôvodu nemôže zúčastniť online vyučovania, budeme sa snažiť prideliť vám iného lektora, ktorý bude čo najviac vyhovovať vašim preferenciám. V prípade, že o neúčasti lektora nebudeme vedieť vopred a nestihneme nájsť náhradu do 10 minút od začatia vyučovania, za toto vyučovanie neplatíte a dostanete ešte jedno vyučovanie zdarma.

Dĺžka vyučovania

 • Každé vyučovanie zahŕňa 25-minútovú konverzáciu naživo a 5 minút na lektorovu prípravu a vytvorenie správy o vyučovaní, alebo 50-minútovú konverzáciu naživo a 10 minút na lektorovu prípravu a vytvorenie správy o vyučovaní. Každé vyučovanie teda zaberá lektorovi minimálne 30 alebo 60 minút práce.

Technické problémy

Naše online triedy ZOOM sú mimoriadne spoľahlivé; poskytujeme kurzy angličtiny online 24 hodín denne, 365 dní v roku, bez problémov. Ak máte z vašej strany problémy s elektrickou energiou alebo technické problémy, spoločnosť Esity nemôže byť zodpovedná za vynechanie vyučovania alebo časti vyučovania. Na účely kontroly kvality sa vyučovania môžu zaznamenať, ale najneskôr do 3 mesiacov sa automaticky vymažú.

Podmienky plánovania

Študenti sú povinní skontrolovať svoje naplánované vyučovania vo svojom e-maile alebo Google kalendári. Odporúčame stiahnuť si Google kalendár aj do mobilu a nastaviť si upozornenia na vyučovania. Esity nezodpovedá za nesprávne termíny alebo dátumy rezervácie. Naplánované časy v online plánovacom systéme sú v časovom pásme Slovenska. Každý týždeň môžete študovať u toho istého lektora v rovnakom čase. Ak váš lektor nie je k dispozícii, môžete si vybrať iného rovnako kvalifikovaného lektora, alebo vám pridelíme čo najvhodnejšieho lektora podľa vašich preferencií.

Program sprostredkovania

Za každého nového študenta, ktorého odporučíte spoločnosti Esity, môžete získať odmenu vo výške 5% z každej jeho platby. Táto odmena bude započítaná na vašom konte vo forme vyučovania zdarma, zľavy z vašej nasledujúcej objednávky, alebo ak s nami už neštudujete, tak po odpočítaní daní a poplatkov bude zaslaná na váš účet. Takisto môžete odporučiť na kurzy Esity firmu alebo školu, kde je táto odmena vyššia, keďže môžu mať hneď viacerých študentov.

Partnerský program

Naši partneri (webové stránky, organizácie, spoločnosti a inštitúcie) sa môžu vždy na Esity spoľahnúť, že prinesieme najvyššiu kvalitu a dosiahnu sľúbené výsledky. Ak sa chcete spojiť s Esity, kontaktujte nás a povedzte nám o svojich nápadoch a o tom, ako môžeme spoločne vytvoriť väčšiu hodnotu.

Spätná väzba a zmeny

Ak študent (alebo jeho rodič) požaduje určitú zmenu vo výučbe (zmena materiálov, prístupu, zmena lektora), informuje o tom svojho asistenta/ku, ktorá s ním bude o probléme komunikovať a bude sa snažiť mu vyhovieť.

Študent a jeho pokrok je u nás na prvom mieste, preto priebežne prijímame spätnú väzbu na celý proces výučby (lektori, učebné materiály, prístup a metódy vyučovania ako aj komunikácia s jazykovou školou).

Zásady ochrany osobných údajov

Esity rešpektuje vaše súkromie a umožňuje vám úplnú kontrolu nad vašimi informáciami. Za žiadnych okolností nezdieľame žiadne vaše informácie.

Prečítajte si úplné vyhlásenie o Ochrane osobných údajov spoločnosti Esity.

Prečítajte si Obchodné podmienky používania našej webovej stránky.


DÁTUM ÚČINNOSTI: 18. september 2019 

Gratulujeme, že ste urobili prvý krok k zlepšeniu vašej angličtiny!