Všeobecná španielčina

Je vedecky dokázané, že si pamätáme viac z jasne štruktúrovaných vyučovaní, ktoré majú systém. Vyberte si z ponuky všeobecných kurzov angličtiny pre všetky úrovne, od začiatočníkov po veľmi pokročilých.

SPEAKOUT

Speakout je kurz anglického jazyka s online učebnicou a pracovným zošitom, ktorý obsahuje videoobsah BBC s cieľom zaujať študentov a uľahčiť im učenie.

Prvá polovica hodiny je venovaná učebnici, druhá časť komunikácii a využitiu jazyka "v praxi" zábavnou formou.

Prehľad kurzov SPEAKOUT


Ukážky učebníc SPEAKOUT

Rozvoj jazykových zručností

Rozvoj schopnosti samoštúdia

Príprava pred vyučovaním

Online materiály (3-25 minút)

Učenie kľúčových znalosti pred začiatkom vyučovania z rôznych typov online materiálov.

Vyučovanie s online lektorom

Individuálne alebo skupinové online vyučovanie (25 alebo 50 minút)

Kvalitní medzinárodní lektori prinášajú v online triede naživo čisto anglický vstup. Učia deti hrou, aby viac rozprávali.

Zhrnutie po vyučovaní

Domáca úloha (3 - 20 minút)

Domáca úloha online na upevnenie kľúčových znalostí z lekcie.

Vyskúšajte plne anglické prostredie s lektorom zo zahraničia

Interakcia naživo súkromne alebo v rámci malej skupinky, možnosť mať čistú anglickú výslovnosť, vnímať multikulturalizmus.

Vyučovanie výlučne v cudzom jazyku napodobňuje prostredie zahraničia.

S medzinárodným lektorom sa budete cítiť ako v zahraničí. Je to čistá angličtina prirodzene bohatá na znalosti.

V dnešnom svete je potrebné hovoriť cudzími jazykmi viac ako kedykoľvek predtým. Preto sa stále viac ľudí chce učiť angličtinu profesionálne. Využite príležitosť na výučbu angličtiny v pohodlí vášho domova alebo kdekoľvek inde s našou online jazykovou univerzitou.