Karolína

Ahojte, všetci! Volám sa Karolína, ale môžete ma zavolať Caroline. Mám 24 rokov a pochádzam z Popradu. Vždy som bola nadšená učením sa jazykov. Okrem svojho rodného slovenského jazyka viem po anglicky, čínsky, nemecky a česky. Mám bakalársky titul v čínskom a anglickom jazyku a magisterský titul v čínskom jazyku. Pred tromi rokmi som si myslela, že by bolo zábavné jazyky aj vyučovať! Začala som učiť angličtinu vo vzdelávacom centre Montessori tu na Slovensku a absolútne sa mi to páčilo! 1 rok som tam pracovala ako učiteľka angličtiny. Mojimi študentmi boli škôlkári a žiaci základných škôl. Neskôr, keď som žila v Číne, rok a pol som učila angličtinu na jazykovej škole v obrovskom meste Šanghaj. Moji študenti boli opäť deti materských a základných škôl. Aj keď rada pracujem s deťmi, rada by som učila aj tínedžerov a dospelých! Bavia ma náročné výzvy a myslím si, že existuje oveľa viac zaujímavých tém, o ktorých sa môžeme učiť a rozprávať so staršími študentmi. Rada sa učím nové jazyky, samozrejme. Rada prekladám, čítam a píšem. Vyhrala som niekoľko súťaží v písaní. Znie to nudne? Nemusíte mať obavy, tu je moja ďalšia stránka - milujem šport! Milujem lyžovanie, cyklistiku, turistiku a korčuľovanie. Veľmi rada posilujem! Som veľmi nadšená cestovaním! Navštívila som veľa európskych, ázijských a afrických krajín a dúfam, že jedného dňa navštívim Ameriku! Toto som ja. Ak si myslíte, že je to zaujímavé, poďme sa porozprávať!

Hey everyone! My name is Karolína but you can call me Caroline. I am 24 years old and I come from Poprad, Slovakia. I was always passionate about learning languages. Apart from my native Slovak language, I can speak English, Chinese, German and Czech. I have a bachelor's degree in Chinese and English language and a master's degree in the Chinese language. Three years ago, I thought it would be fun to teach languages too! I started teaching English in a Montessori educational center here in Slovakia and I absolutely loved it! I worked there as an English teacher for 1 year. My students were kindergarteners and primary school pupils. Later, while I was living in China, I taught English for a year and half in a language school located in the huge city of Shanghai. My students were again children of kindergarten and primary school age. Even though I love working with children, I would be happy to teach teenagers and adults too! I enjoy challenging myself and I think there are much more interesting topics to learn and talk about with older students. I love learning languages, obviously, as well as translating, reading and writing. I have won some writing competitions too. Sounds boring? No worries, there's another side of me-I'm crazy about sports! I love skiing, cycling, hiking and in-line skating. I really enjoy working out in the gym too! I am super passionate about traveling! I have visited many European, Asian and African countries and I hope to visit America one day! Well, this is me. If you find my info interesting, let's have a chat!

Krajina: Slovensko, Európa

Učí kategóriu: deti, dospelí, firmy

Učí jazyky: angličtina, čínština

Rok narodenia: 1995

Vzdelanie: Magisterský titul z filológie (a.k.a. jazykov) - angličtina, čínština. Certifikáty: IELTS, HSK5

Pracovné skúsenosti: Učiteľka angličtiny (2018 - 2020, Čína); Tlmočníčka a prekladateľka čínštiny / slovenčiny (2019, Čína); Učiteľka angličtiny v Montessori akadémii (2017 - 2018, Slovensko)

Záľuby: čítanie, písanie, šport, lyžovanie, jazda na bicykli, turistika

Angličtinu učí už: 3 roky

Učí s nami od: apríl 2020

Cena: 20 € za 50-minútové vyučovanie, 10 € za 25-minútové vyučovanie

Modrá - pracovný čas lektora. Po dohode možný aj iný čas.
Modrá - pracovný čas lektora. Po dohode možný aj iný čas.