David

Ahoj, volám sa David a som z Anglicka. Učím viac ako 30 rokov!

Narodil som sa, aby som učil a inšpiroval, motivoval a umožnil študentom dosiahnuť ich ciele. Učil som mnoho predmetov od hudby po biznis, ale väčšinou angličtinu ako druhý jazyk.

Mám univerzitný červený diplom, postgraduálne osvedčenie o vyučovaní a diplom TEFL. Nemám absolútne žiadny prízvuk !!!

Angličtinu som učil na celom svete na všetkých úrovniach, všetky vekové kategórie, individuálne aj v skupinách.

Určím vašu úroveň, zameriam sa na vaše ciele a vytvorím plán vzdelávania, ktorý vám pomôže ich dosiahnuť. Opravím vaše chyby, upravím váš prízvuk a budem vás motivovať k plynulosti a dôvere
v konverzáciu.

Môj štýl je uvoľnený, ale disciplinovaný, humorný a kreatívny. Využijem svoje skúsenosti, aby som vás posunul na ďalšiu úroveň a ešte ďalej.

Hi, My name is David from England. I have been teaching for over 30 years!

I was born to teach and inspire, motivate and enable students to reach their goals. I have taught many subjects from Music to Business but mostly English as a Second Language.

I have an honours degree, a Post Graduate Certificate in Education and a TEFL Diploma. I have absolutely no accent at all!!!

I have taught English across the world to all levels, all ages, individually and in groups.

I will establish your level, focus on your goals and create a learning plan to help you reach them. I will correct your mistakes, reduce your accent and motivate you to fluency and confidence in conversation.

My style is relaxed but disciplined, humorous and creative. I will use my experience to take you to the next level and beyond.  

Krajina: Anglicko, Európa (žijúci na Ukrajine, Európa)

Učí kategóriu: deti 12+, dospelí, spoločnosti, jednotlivci, skupiny

Rok narodenia: 1962

Vzdelanie: Certifikáty: PGCE, TEFL, Diploma 120

Pracovné skúsenosti: Učiteľ humanitných vied na strednej škole, 1995 - 2003, učiteľ ESL, Thajsko 1989 - 2005, riaditeľ spoločnosti ASD Restaurants 2003 - 2013, geodet 2014 - 2017, učiteľ ESL online 2017 - súčasnosť.

Vyučovacia prax: 31 rokov

Záľuby: Výcvik psov, poľovníctvo, prírodné vedy, varenie, fitness a výživa, hudobník.

Učí s nami od: august 2021

Cena: 40 € za 50-minútové vyučovanie, 20 € za 25-min. vyučovanie

Modrá - pracovný čas lektora. Po dohode možný aj iný čas.
Modrá - pracovný čas lektora. Po dohode možný aj iný čas.