Sarafan online učebnica a pracovný zošit

PDF učebnica a pracovný zošit pre vyučovania ruštiny pre deti vo veku 9-11 rokov.

Učebné materiály Sarafan sú vlastne Soroka 4 a logicky nasledujú za učebnicami Soroka 1, 2 a 3. Ak teda ide o úplného začiatočníka, odporúčame začať radšej Sorokou.

Zatiaľ je len prvý level tejto učebnice. Sarafan 1 sa zaoberá aj gramatikou. Témou je cestovanie. Študenti sa naučia, ako pomenovať rôzne krajiny a jazyky v ruštine a ako povedať, že idú z jedného miesta na druhé. S posádkou vesmírnej lode budú skúmať Rusko; navštívia jazero Bajkal na juhu Sibíra a údolie gejzírov na polostrove Kamčatka; budú obdivovať polárne noci (Aurora Borealis) v Murmansku a pohostinnosť ľudí na Urale. Učebné materiály obsahujú viac cvičení, diktátov a ústnych cvičení.

Jedna úroveň má asi 45 lekcií a je určená na jeden školský polrok, 2-3 vyučovania týždenne. Alebo na školský rok pri 1 vyučovaní týždenne.

Úroveň: A1

Obsah:

  • PDF Učebnica
  • PDF Pracovný zošit

Učebnicu si môžete zakúpiť ku kurzu s online lektorom Ruština pre deti 9-11 rokov.

23,00 €