My Little Island 2 Pracovný zošit + audio CD

Pracovný zošit poskytuje cvičenia na precvičenie lekcií z učebnice. Deti si trénujú jemnú motoriku pri vyfarbovaní, obťahovaní a spájaní obrázkov súvisiacich s témou.

Audio CD s pesničkami a riekankami z kurzu pre opakovanie aj doma.

Pracovný zošit je v papierovej forme.

11,50 €