Kurz angličtiny pre škôlkárov v škôlke

Kurzy angličtiny My Little Island pre škôlkárov na jeden polrok.

Počet detí: 5-6 detí na vyučovaní

Kde: priamo vo vašej škôlke

Trvanie a lektori: 2 x týždenne, 50-minútové vyučovanie: 25 minút so slovenským lektorom na mieste, 25 minút so zahraničným online lektorom.

Organizácia: Lektorka preberie vaše dieťa priamo z triedy, dieťa si zo skrinky vezme učebné pomôcky a spolu idú do jazykovej učebne, kde sa koná vyučovanie. Po skončení vyučovania si môžete dieťa vyzdvihnúť v učebni, alebo ho lektorka odvedie naspäť do triedy, prípadne do spojenej triedy podľa pokynov MŠ.

Vyučovania sa spravidla začínajú vtedy, keď si rodičia môžu začať chodiť pre deti (cca 15:00 h), aby sa nenarušil čas spánku či iné aktivity MŠ.

Prvé vyučovanie sa koná v treťom septembrovom týždni, spravidla okolo 15. septembra.

Viac informácií TU.

Na vyučovaní v škôlke deti používajú aj učebnicu a pracovný zošit.

Ak ich ešte nemáte, môžete pripojiť k objednávke tu:

My Little Island 1 Učebnica s CD

My Little Island 1 Pracovný zošit + audio CD

142,00 €