Individuálny online kurz nemčiny pre žiaka ZŠ I. stupňa na šk. polrok (6-9 rokov)

35 x 25-minútové súkromné vyučovanie angličtiny špeciálne vyvinuté pre deti I. stupňa základných škôl vo veku 6-9 rokov pod vedením online lektora, ktorý má uvedenú cenu 25-minútovej lekcie 9 Eur.

Odporúčame nastaviť si 2-3 vyučovania týždenne.

Individuálny prístup, vyučovanie na mieru.

Viac informácií

341,00 €