Gold Experience Online Učebnica a pracovný zošit

Zameranie na bohatý, rozmanitý a starostlivo pripravený kurz pre študentov stredných škôl. Tento kurz, špeciálne navrhnutý na motiváciu starších dospievajúcich, pomáha študentom pripraviť sa na úspešné absolvovanie maturitnej skúšky.

Online učebné materiály sú určené na jeden školský rok, 2-3 vyučovania týždenne.

Úroveň: A1 - C1

Britská angličtina

Obsah:

  • Učebnica v online forme - taká istá ako tlačená verzia, so zabudovaným zvukom a videami priamo v učebnici.
  • Pracovný zošit v online forme - tabuľkový prehľad všetkých kapitol s vyplniteľnými cvičeniami, ktoré sa automaticky vyhodnotia.

Učebnicu si môžete zakúpiť ku kurzu s online lektorom Angličtina pre deti 15-18 rokov.

Vyberte si variant:

Cena od 22,19 €