Pre učiteľov: Ako urobiť video vizitku

13.11.2020

Študenti si vás chcú nájsť na stránke. Vyberú si vás väčšinou podľa vášho úvodného videa. Uistite sa preto, že je vaše video spravené profesionálne.

Ako natáčať úvodné video:

1. MUSÍTE sa študentom vo videu predstaviť.

Študenti chcú vedieť, kto je ich učiteľom, a počuť jazyk, ktorý sa chystajú naučiť. Je dôležité, aby ste sa pred študentmi prezentovali pravdivo. Vaše video by malo byť dlhé asi 1 minútu.

2. Natočte video horizontálne.

Nerobte vertikálne / štvorcové videá.


3. Položte fotoaparát / mobilný telefón na úroveň očí a pozerajte sa do fotoaparátu / mobilného telefónu.

Fotoaparát / mobilný telefón si nedávajte pod tvár. Pozri si obrázky nižšie a povedz si sám - ktorý z nich vyzerá lepšie?


4. Fotoaparát / mobilný telefón položte na stabilný povrch alebo na stabilizáciu videa použite statív.

Fotoaparát / mobilný telefón nedržte v rukách a nenechajte fotoaparát / mobilný telefón triasť sa. Držanie fotoaparátu / mobilného telefónu v ruke nevyzerá veľmi profesionálne.

5. Osvetlenie

- Základná kvalita - použite prirodzené denné svetlo alebo silné žiarovkové osvetlenie 

- Lepšia kvalita - 2 PREDNÉ svetlá z 2 strán

- Profesionálne - pridajte tretie svetlo z jednej strany mierne za seba

Nenahrávajte v tme pri slabom osvetlení alebo pri príliš silnom osvetlení alebo pri svetle tesne za sebou.

6. Zvuk

Základná kvalita - Využívajte tiché prostredie a hovorte čistým hlasom.

Profesionálna kvalita - pomocou  rekordéra alebo  mikrofónu.

Mikrofón si neumiestňujte príliš blízko úst.

Neumiestňujte mikrofón príliš ďaleko od úst (príliš tichý).

Nedovoľte, aby boli vo videu rušivé zvuky z pozadia.

7. Pozadie

Mysli na svoje pozadie. Používajte čistú a upratanú študovňu, učebňu alebo miestnosť s vyučovaciou atmosférou. 

Na pozadí nezobrazovať žiadne komerčné logo.

Ktoré z týchto miest sú podľa vás lepšie ako pozadie?

8. Úpravy (nepovinné)

Ak ovládate jednoduchú úpravu videa, môžete:

- Pridajte titulky

- Pridajte jemnú hudbu na pozadí.

- Pridajte videá, ktoré ukazujú váš životný štýl a koníčky, miesto, kde učíte alebo dokonca ako učíte, a zároveň sa predstavte.

- Nezverejňujte svoje osobné kontaktné informácie vo videu.

- Nepoužívajte logá ani reklamy od iných spoločností alebo služieb.

- Nepridávajte hlasnú hudbu, ktorá sťažuje počutie vášho hlasu.

- Nepoužívajte hudbu chránenú autorskými právami ani žiadne médiá, na ktoré nemáte práva.

9. Čo povedať

Vaše video je miesto, kde môžete ukázať študentom, kto ste. Vytvorte scenár a precvičte si to.

Hovorte pomaly a zreteľne bez prízvuku.

Úsmev - Umožnite študentom cítiť sa vítaní na vašich online kurzoch!

Buďte kreatívni a uveďte nasledujúce:

- Kto ste:

Predstav sa. Ako sa voláš , odkiaľ ste a akými jazykmi hovoríte?

Učiteľské skúsenosti, pracovné skúsenosti a vzdelávanie

Koľko rokov, koľko máte študentov, vzdelania a vysvedčení. Počíta sa akákoľvek pedagogická skúsenosť, takže sa o ňu neváhajte podeliť. Niektorí dospelí študenti alebo spoločnosti si možno budú chcieť zvoliť učiteľa s podobným pracovným zázemím, takže ak máte vzdelanie alebo skúsenosti v iných odboroch, ako sú IT, hotely, marketing atď., tak to môžete vo viedeu spomenúť.

Vaše záujmy

Priblížte sa študentom. Povedzte, prečo rád učíte, ako učíte a aké sú vaše ďalšie záujmy. Ukážte alebo povedzte niečo zaujímavé o sebe. Máte nejaké špeciálne záľuby? Vyberte si oblečenie alebo pozadie, ktoré vás skutočne reprezentuje. Je pravdepodobné, že si vás študenti s podobnými záujmami alebo osobnosťami vyberú práve kvôli tomu.

NEPOSKYTUJTE osobné kontaktné informácie - vaše video bude dostupné ľuďom na internete, chráňte si tak svoje vlastné súkromie.

Vo svojom videu NEROBTE reklamu ani nepropagujte iné služby.

10. Niektoré ďalšie tipy

Krátke video - stačí iba minúta. Udržujte dĺžku videa pod 2 minúty.

Buďte prirodzení - nečítajte priamo zo scenára! Pozerajte sa do kamery a urobte to, akoby ste hovorili priamo so svojím študentom.

Myslite na svojich študentov - starostlivosť, ktorú venujete príprave videa, ukazuje študentom nielen to, čo si o sebe myslíte, ale aj to, ako môžu očakávať, že sa pripravíte na hodiny.

Uveďte ESITY - Ak to urobíte a do popisu popíšete odkaz na svoj profil učiteľa, pomôžete ľuďom nájsť a rezervovať si vaše hodiny na ESITY.

Oblečte sa primerane - športová elegancia, primerané oblečenie, nezabudnite, že sa počíta prvý dojem.

Príklady videí:

Základné úvodné video

Nie je ťažké vytvoriť základné video, ktoré zanechá dobrý dojem.

Kvalitnejšie úvodné video

Pre vytvorenie kvaltiného videa pomáha výber správnych nastavení videa alebo pridanie titulkov!

Profesionálne úvodné video

Ak chcete skutočne vyniknúť ako profesionálny učiteľ, urobte si čas a pozrite sa na všetky požiadavky pre vytvorenie profesionálneho videa.