Deti sa učia jazyky aj pomocou rozprávok

17.07.2020

Niet pochýb o tom, že deti radi pozerajú animované rozprávky v televízii a hrajú sa s nimi na mobile. Rozprávky totiž presahujú hranice kultúry a deti ľahko rozpoznávajú niektoré svoje obľúbené rozprávky zo svojho rodného jazyka. To je hlavný dôvod, prečo používame rozprávky aj na vyučovanie jazykov pre deti cez internet. Deti to totiž baví. Rozprávanie príbehov pomáha deťom nielen pri učení sa porozumieť čítanému či počutému textu a zasieva tak semienka pre rozvoj výučby cudzieho jazyka, ale tiež pomáha žiakom pochopiť niektoré základné životné lekcie. Napríklad empatia je dôležitá lekcia, ktorú sa deti môžu učiť prostredníctvom klasických príbehov, ako je Lev a myš, kde sa tiež naučia o dôležitosti súcitu a láskavosti.

Toto učenie sa zvyčajne začína doma s rodinou a je kľúčovou súčasťou rozvoja mladých dvojjazyčných ľudí. Príbehy v jazykových učebniciach pre deti používajú zvieracie či detské postavy na rozprávanie príbehu s morálnou lekciou. Príbehy môžu byť doplnené obrázkami alebo videom ako vizuálnymi pomôckami na učenie!

Existuje niekoľko spôsobov, ako deti učiť cudzí jazyk s použitím rozprávok. Dnes máme niekoľko užitočných odporúčaní týkajúcich sa výučby rôznych typov príbehov.

Nájdite viac lekcií angličtiny, nemčiny či iných jazykov pre deti pre svoje deti na stránke www.esity.net a vyskúšajte ich teraz!

1. Čítanie či pozeranie príbehov pred online vyučovaním - dieťa má pred každým vyučovaním k dispozícii video ako prípravu na vyučovanie. Okrem rôznych typov videí a vtipných detských príbehov vyberáme aj zopár klasických, ako Zajac a korytnačka, čo sú nadčasové príbehy, ktoré deti milujú! Príbeh si môžete prečítať alebo pozrieť najskôr v rodnom jazyku a potom v druhom - cieľovom jazyku ešte pred vyučovaním s online lektorom. Skvelý nápad na vyskúšanie!

2. Čítanie či pozeranie príbehov po online vyučovaní - použite online alebo papierovú učebnicu s príbehom a s ilustráciami postáv. Čítajte rozprávku so svojím dieťaťom, zároveň ukazujte na ilustrácie, takže obrázky pomôžu vášmu dieťaťu pochopiť hlbší význam príbehu. Môžete použiť aj online knihy v cieľovom jazyku pre deti, stačí zadať do vyhľadávača "rozprávka pre deti" v cieľovom jazyku.

3. Bábky - viacerí naši lektori používajú na vyučovaniach pre deti bábky a príbeh môžu zahrať s dieťaťom ako bábkové divadlo. Sami môžete použiť reálne hračky či bábky pre vaše dieťa. Bábky poskytujú vizuálnu podporu a deti sa s nimi radi hrajú. Použite ich na rozprávanie príbehu a potom nechajte svoje dieťa hrať sa s postavami!

Rozprávanie príbehov zostáva silným nástrojom v ranom vývoji jazyka a podporuje rozvoj myslenia detí. Nezabudnite sa svojich detí opýtať na ich obľúbené postavy a aký typ príbehov sa im najviac páči. Takže sa zabavte s rozprávkami!