Angličtina s online lektorom pre deti II. stupňa ZŠ (12-15 rokov)

Wider World odráža spôsob, akým dnešní dospievajúci pristupujú k informáciám a zábave: z internetu, pomocou osobnej elektroniky, ako sú tablety, notebooky a mobilné telefóny. Štýl, akým je obsah uvedený, je navrhnutý tak, aby tínedžerov inšpiroval a vyzýval k rozhovoru.

Kombinácia autentických a pútavých videí z BBC spolu s odbornosťou spoločnosti PEARSON poskytuje dospievajúcim študentom všetko, čo potrebujú na osvojenie jazyka na hlbšej kognitívnej úrovni.

Prehľad systému kurzu ESITY pre školákov II. stupňa ZŠ


Cieľ rozvoja zručností

Rozvoj schopnosti samoštúdia

Aktivita pred vyučovaním

Prípravné video (3-25 minút)

Učenie kľúčových vedomostí pred začiatkom vyučovania z rôznych typov videí.

Interaktívne vyučovanie s lektorom

Súkromné alebo skupinové online vyučovanie (25 minút)

Kvalitní medzinárodní lektori prinášajú v online triede čisto anglický vstup naživo. Nechajú žiakov viac premýšľať a rozprávať.

Zhrnutie po vyučovaní

Domáca úloha cez internet (3-25 minút)

Domáca úloha online na upevnenie kľúčových znalostí z lekcie.

Ponorte sa do plne anglického prostredia pre rýchlejšie učenie sa


Súkromné vyučovanie, alebo interakcia v malých skupinkách (2-6 detí), možnosť získať čistý anglický prízvuk a vnímať multikulturalizmus

Vyučovanie v plne anglickom prostredí napodobňuje prirodzené prostredie výučby materinského jazyka

Medzinárodní učitelia vedú deti výučbou ako pri materinskom jazyku. Je to prirodzene získaná angličtina bohatá na znalosti.

Deti v budúcom multikultúrnom svete budú potrebovať hovoriť cudzím jazykom viac ako kedykoľvek predtým. Ako deti sa učia rýchlejšie ako v dospelosti. Preto stále viac rodičov žiada, aby sa ich deti učili cudzí jazyk čo najskôr.

Využite príležitosť na výučbu angličtiny pre vaše dieťa v pohodlí vášho domova alebo kdekoľvek inde s našou online jazykovou "univerzitou."