Angličtina s online lektorom pre stredoškolákov (15-18 rokov)

Focus je bohatý, rozmanitý a starostlivo vyvážený kurz pre študentov stredných škôl, učilíšť a gymnázií. Tento kurz, špeciálne navrhnutý na motiváciu starších dospievajúcich, pomáha študentom pripraviť sa na úspešné absolvovanie maturity.

Focus ponúka cielený rozvoj zručností, ktoré študenti potrebujú pri skúškach. Počnúc prvou úrovňou kurzu sa študentom ponúka pravidelná expozícia úlohám ako na maturite s referenciami, ako skúšky zvládnuť.

Prehľad systému kurzu ESITY pre stredoškolákov


Cieľ rozvoja zručností

Rozvoj schopnosti samoštúdia

Aktivita pred vyučovaním

Prípravné video (3-25 minút)

Učenie kľúčových vedomostí pred začiatkom vyučovania z rôznych typov videí.

Interaktívne vyučovanie s lektorom

Súkromné alebo skupinové online vyučovanie (25 minút)

Kvalitní medzinárodní lektori prinášajú v online triede čisto anglický vstup naživo. Nechajú študentov viac premýšľať a rozprávať.

Zhrnutie po vyučovaní

Domáca úloha cez internet (3-25 minút)

Domáca úloha online na upevnenie kľúčových znalostí z lekcie.

Ponorte sa do plne anglického prostredia pre rýchlejšie učenie sa


Súkromné vyučovanie, alebo interakcia v malých skupinkách (2-8 študentov), možnosť získať čistý anglický prízvuk a vnímať multikulturalizmus

Vyučovanie v plne anglickom prostredí napodobňuje prirodzené učenie sa jazyka v zahraničí

Medzinárodní učitelia vedú študentov výučbou ako pri "živote v zahraničí." Je to prirodzene získaná angličtina bohatá na znalosti.

Mladí dospelí v budúcom multikultúrnom svete budú potrebovať hovoriť cudzím jazykom viac ako kedykoľvek predtým. Preto stále viac rodičov žiada, aby sa ich deti učili cudzí jazyk profesionálne.

Využite príležitosť na výučbu angličtiny v pohodlí vášho domova alebo kdekoľvek inde s našou online jazykovou "univerzitou."