Filozofia vyučovaní ESITY

  1. Študent je na prvom mieste
  2. Kvalita je dôležitejšia ako kvantita
  3. Vyučovanie na základe jazykových schopností a záujmov študenta

Cieľom výučby spoločnosti ESITY je "Umožniť deťom naplniť ich potenciál a sny tým, že im umožníme sebavedomo komunikovať so svetom."

Náš systém vyučovania

Efektívne učebné materiály potrebujú vedecky prepracovaný systém

ESITY vytvára sériu kurzov, ktoré sa budú vzťahovať na celú vekovú skupinu od 3 do 18 rokov, a poskytuje jednorazový, kvalitný program výučby jazykov pre globálnu mládež.

Rôzne špeciálne vyučovania na rozšírenie medzinárodného povedomia detí

Učenie hrou

Akýkoľvek záujem dieťaťa obsahuje hlas prírody a možno aj záblesk geniality. Prepojte záujem a učenie a dieťa sa bude rado učiť, skúmať a objavovať.

Príprava na hodnotenie

Hodnotenie je efektívny spôsob, ako otestovať výsledky vzdelávania. Pomáhame deťom dosiahnuť lepšie výsledky, získať skúsenosti a rozšíriť si obzory.

Oživenie predmetu

Zmeňte jazykové znalosti na jazykové schopnosti, používajte jazyk ako vzdelávací nástroj na využívanie svetových zdrojov zábavy a vedomostí. Precvičujte kritické myslenie a zlepšujte komunikáciu.