Broňa

Dobrý deň, volám sa Broňa a vyučujem na čiastočný úväzok. Som študentkou učiteľstva anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry. Mám skúsenosti s výučbou študentov vo veku od 5 rokov, aj dospelých. Počas hodín angličtiny budeme mať veľa zábavy, pretože milujem hranie hier a používanie mnohých zaujímavých aktivít počas výučby. Rada stretávam nových ľudí, sledujem zábavné videá, mám rada spev a vytváranie rôznych vecí. Nemôžem sa dočkať, kým vás uvidím. 

Hello, my name is Broňa and I teach part-time. I`m a student of Tutorship of English language and literature and German language and literature. I have an experience with teaching students aged from 5 years old to adults. We will have a lot of fun in the class because I love playing games and using many interesting activities during teaching. I like meeting new people, watching funny videos, singing and creating different things. I can`t wait to see you.

Krajina: Slovensko, Európa

Učí kategóriu: deti, dospelí, firmy

Rok narodenia: 1997

Vzdelanie: Vyučovanie angličtiny a literatúry a vyučovanie nemčiny a literatúry, Prešovská univerzita - študentka

Pracovné skúsenosti: online lektorka angličtiny od 2019

Záľuby: cestovanie, spev, hranie na klavíri, knihy

Angličtinu učí už: 1 rok, maturita B2

Učí s nami od: marec 2019

Cena: od 12 € za 50-min. vyučovanie, 6 € za 25-min. vyučovanie

Modrá - pracovný čas lektora. Po dohode možný aj iný čas.
Modrá - pracovný čas lektora. Po dohode možný aj iný čas.