Angličtina s online lektorom pre deti I. stupňa ZŠ (6-12 rokov)

Vďaka jedinečnej kombinácii krásnych online materiálov a zábavných online aktivít, piesní a hier, Poptropica English tvorí svet vzrušenia a dobrodružtva, ktoré deti nechcú opustiť.

Unikátna online hra a aplikácia Poptropica English Island Adventure umožňuje žiakom učiť sa hraním v zábavnom digitálnom prostredí so známymi postavami z ich online učebníc. Učenie je pozdvihnuté na viac než len učebnice, aby žiaci mali viac angličtiny tam, kde ich to baví.

Prehľad systému kurzu pre školákov I.-II. stupňa ZŠ


Cieľ rozvoja zručností

Rozvoj schopnosti samoštúdia

Aktivita pred vyučovaním

Prípravné video (3-25 minút)

Dieťa sa učí kľúčové vedomosti pred začiatkom vyučovania z rôznych typov videí.

Interaktívne vyučovanie s lektorom

Súkromné alebo skupinové online vyučovanie (25 minút)

Kvalitní medzinárodní lektori prinášajú v online triede čisto anglický vstup naživo. Nechajú deti viac premýšľať a rozprávať.

Zhrnutie po vyučovaní

Domáca úloha cez internet (3-25 minút)

Domáca úloha online na upevnenie kľúčových znalostí z lekcie.

Ponorte sa do plne anglického prostredia pre rýchlejšie učenie sa


Súkromné vyučovanie, alebo interakcia v malých skupinkách (2-6 detí), možnosť získať čistý anglický prízvuk a vnímať multikulturalizmus

Vyučovanie v plne anglickom prostredí napodobňuje prirodzené prostredie výučby materinského jazyka

Medzinárodní učitelia vedú deti výučbou ako pri materinskom jazyku. Je to prirodzene získaná angličtina bohatá na znalosti.

Deti v budúcom multikultúrnom svete budú potrebovať hovoriť cudzím jazykom viac ako kedykoľvek predtým. Ako deti sa učia rýchlejšie ako v dospelosti. Preto stále viac rodičov žiada, aby sa ich deti učili cudzí jazyk čo najskôr.

Využite príležitosť na výučbu angličtiny pre vaše dieťa v pohodlí vášho domova alebo kdekoľvek inde s našou online jazykovou "univerzitou."