Angličtina pre škôlkárov (3-6 rokov)


My Little Island vedie deti vzrušujúcim dobrodružstvom fantasy ostrova počas ich predškolského obdobia. Témy zamerané na dieťa, zábavné hry, chytľavé akčné piesne, vizuálne príbehy, lekcie základnej matematiky, geometrie a fonetického uvedomovania rozvíjajú kognitívne, emocionálne a sociálne zručnosti vášho dieťaťa.

Prehľad systému kurzu pre škôlkárov


Cieľ rozvoja zručností

Rozvoj schopnosti samoštúdia

Aktivita pred vyučovaním

Prípravné video (3-25 minút)

Dieťa sa učí kľúčové vedomosti pred začiatkom vyučovania z rôznych typov videí.

Interaktívne vyučovanie s lektorom

Súkromné alebo skupinové online vyučovanie (25 minút)

Kvalitní medzinárodní lektori prinášajú v online triede čisto anglický vstup naživo. Nechajú deti viac premýšľať a rozprávať.

Zhrnutie po vyučovaní

Domáca úloha cez internet (3-25 minút)

Domáca úloha online na upevnenie kľúčových znalostí z lekcie.

Ponorte sa do plne anglického prostredia pre rýchlejšie učenie sa

Súkromné vyučovanie, alebo interakcia v malých skupinkách (2-6 detí), možnosť získať čistý anglický prízvuk a vnímať multikulturalizmus

Vyučovanie v plne anglickom prostredí napodobňuje prirodzené prostredie výučby materinského jazyka

Medzinárodní učitelia vedú deti výučbou ako pri mamičke. Je to prirodzene získaná angličtina bohatá na znalosti.

Malé deti sa učia intuitívne a rýchlejšie ako v neskoršom veku. Preto stále viac rodičov chce, aby sa ich deti učili cudzí jazyk ešte pred nástupom do školy. Využite príležitosť na výučbu angličtiny pre vaše dieťa v pohodlí domova alebo kdekoľvek inde.

Pozrite si jedno z našich online vyučovaní angličtiny pre škôlkárov